KEN

 

Kooperatív tanulás – képzés

Ezen alprojekt lényege egy sajátos képzéssorozat, mely az állami gondozottak és nevelőik, tanáraik vagy más velük foglalkozó humán szakember részvételével zajlik. A képzés lényege egyrészt olyan készségek kialakítása, amelyek révén a fiatal a mai, élethosszig tartó tanulást preferáló korban a családban felnövő társaihoz hasonló esélyekkel indulhat tovább (1.szakasz), másrészt egyéni stratégiai terv készítése az adott fiatal és a vele foglalkozó szakember közös tevékenysége révén. Tartalmilag főként tanulástechnikai, kommunikációs, életvezetési ismereteket, készségeket érint.
A képzés sajátossága az, hogy a képzés résztvevője a fiatalok mellett egy velük foglalkozó human szakember is: egy – egy nevelő az adott nevelőotthonból vagy tanárok az ő iskoláikból. A képzések egy alapmódszertanra épülnek, emellett minden esetben az adott csoport sajátosságaira szabjuk a pontos tartalmat.

A képzések első öt szakasza január és február során zajlik le. Ennek során 10-10 fős kiscsoportokban a fiataloknak alkalmuk van megismerkedni egy sajátos, nemformális nevelésen alapuló módszertannal. A cél az, hogy megnyerjük őket a kooperatív tanulásnak, aktivizáljuk őket, illetve egyszerű, praktikus, alkalmazható módszereket adjunk át nekik koncentrációs szintjük növelésére, tanulástechnikai eszköztáruk bővítésére.

Az alábbi képek a képzés során készültek.

Gulácsi Ildikó tréner - Bakos István projektvezető

 2006. január 21. Sárbogárd


Tartalom:

1. A képzők bemutatkozása

2. A képzés céljainak ismertetése

3. Névjáték

• Kisméretű gumilabda dobása a résztvevőknek: először aki dobja a labdát, az mondja a saját nevét, majd a következő körben annak a nevét kell mondani, aki kapja a labdát.
• „ABC sor”:a résztvevők egy oszlopba állnak fel először véletlenszerűen, majd a feladat ismertetése után a keresztnevek ABC rendje szerint.

4. Lokalizációs gyakorlat
• A résztvevőknek különböző mennyiségű, minőségű, színű stb. dolgokat kell megérintenie.

5. Frissítő gyakorlat
• Kisbaba az autópályán:a résztvevők körben állnak, egy valaki pedig középen. Aki bent áll a körben, az különböző „utasításokat” ad a többieknek. Minden esetben rámutat valakire, és ezzel a mellette álló két embernek is követnie kell azt, akire rámutattak. Minden egyes „utasításhoz” tartozik egy-egy mozdulatsor, amelyet hárman egyszerre végeznek. Lehetséges variciók: kisbaba az autópályán, elefánt, fotómodell, James Bond és a rajongói, pirítós kenyér, centrifuga stb.

6. Érzékszervek, koncentráció - látás és hallás fejlesztése

7. Rövid szünet

8. Dramatizálás
A favágó fejszéje c. mese feldolgozása. Olvasás közben egyénenként átbeszéljük az ismeretlen szavakat.
• A mese önálló elolvasása után értelmező kérdésekre kell választ adniuk a résztvevőknek. Olvasás közben egyénenként átbeszéljük az ismeretlen szavakat.
• A csoportok kapnak 10 percet arra, hogy a mese valamelyik jelenetét dramatizálják a többieknek. A bemutatóban minden résztvevőnek szerepelnie kell.

9. Hogyan tanulunk? Fizikai testhelyzetek, helyes ülés, mozogva tanulás

10. „4 áll” gyakorlat

• A résztvevők körben ülnek. Anélkül, hogy verbálisan kommunikálnának el kell érniük, hogy egyszerre nem több, de nem is kevesebb, mint 4 ember álljon egyszerre. Mindenki max. 10 másodpercet állhat egyhuzamban. A résztvevőknek rá kell érezniük a ritmusra.

11. Frissítő keresztgyakorlatok
• A résztvevők a bal és a jobb agyféltekét összehangoló gyakorlatokat végeznek (pl.: fogd meg a bal kezeddel a jobb füledet, ugyanakkor a jobb kezeddel a bal térdedet. Stb.)

12. Szemléltetés rajzos módszerrel

13. Rövid szünet

14. Irányított beszélgetés
• Milyen érzések vannak bennetek?
• Hogyan használhatjátok a tanult dolgokat a hétköznapi életben?
• Milyen módon tanultok, készítitek el a házi feladatotokat?
• Mi minden vonhatja el a figyelmeteket tanulás közben? Hogyan lehet ezen segíteni?
• Hogyan tudjátok egymást segíteni a tanulásban?
• Stb.


15. Értékelés:
• A csoport körben ülve verbálisan értékeli a képzést, válaszolva a „mi tetszett a mai napon a legjobban?” és a „mit csinálnék másképp?” kérdésekre válaszolva.

 

2006. január 30. Velence


Tartalom:

1. A képző bemutatkozása

2. A képzés céljainak ismertetése

3. Bemutatkozó kör
• Teljes név és osztály
• „Mi az amit a legjobban szeretek csinálni szabadidőmben?”

4. Névjáték (kisméretű gumilabda dobása a résztvevőknek)
• aki dobja a labdát, az mondja a saját nevét
• annak a nevét kell mondani, aki kapja a labdát


5. „Mindenki a szomszédom, aki…”
• A székek körben vannak, egy valaki szék nélkül áll a kör közepén. A játék úgy kezdődik, hogy aki áll a következő mondatot kezdi: „mindenki a szomszédom, aki…”. Úgy kell befejeznie, hogy olyan állítást mondjon, ami igaz őrá, és még legalább egy emberre a körben ülők közül. Akire igaz az állítás, annak fel kell állnia és egy másik székre ülnie. Aki középen áll, újabb állítást kell mondania. Pl.: „…aki mosott fogat ma reggel…”

6. A zongora
• Csoportbontás: minden résztvevő becsukja a szemét, és kap egy-egy post-itet a homlokára. Négy különböző csoporthoz négy különböző színt kapnak. Miután mindenki megkapta a homlokára a papírkát, akkor kinyitja a szemét, és verbális kommunikáció nélkül igyekszik megtalálni a saját csoporttársait.
• A csoportok összeülnek együtt, és 10 perc „tanácskozás” után kitalálnak egy stratégiát arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne egy hatalmas méretű zongorát átvinni a terem egyik sarkából a másikba. Eszközöket nem használhatnak, csak a fantáziájukat hívhatják segítségül. A bemutatóban mindenkinek részt kell vennie.

7. Dramatizálás
• Az aranytojó madár c. kínai mese feldolgozása. A mese felolvasása után értelmező kérdésekre kell választ adniuk a résztvevőknek.
• A csoportok kapnak 10 percet arra, hogy a mese valamelyik jelenetét dramatizálják a többieknek. A bemutatóban minden résztvevőnek szerepelnie kell.

8. Rövid szünet

9. Lokalizációs gyakorlat
• A résztvevőknek különböző mennyiségű, minőségű, színű stb. dolgokat kell megérintenie.

10. Frissítő keresztgyakorlatok
• A résztvevők a bal és a jobb agyféltekét összehangoló gyakorlatokat végeznek (pl.: fogd meg a bal kezeddel a jobb füledet, ugyanakkor a jobb kezeddel a bal térdedet. Stb.)

11. Beszélgetés
• Hol, mikor lehet ilyen gyakorlatokat használni a hétköznapi életben?
• Milyen módon tanultok, készítitek el a házi feladatotokat?
• Mi minden vonhatja el a figyelmeteket tanulás közben? Hogyan lehet ezen segíteni?
• Hogyan tudjátok egymást segíteni a tanulásban?
• Stb.

12. Rövid szünet

13. Kínai suttogás – nonverbális kommunikáció

14. Tanulás szimbólumok segítségével (rajzos módszer)

15. Levezető gyakorlat
• 5 felfújt lufi levegőben tartása a lehető legtöbb ideig – az egész csoport egyszerre, együtt igyekszik megoldani a feladatot, egymást segítve.

16. Értékelés:
• A csoport körben ülve verbálisan értékeli a képzést, válaszolva a „mi tetszett a mai napon a legjobban?” és a „mit csinálnék másképp?” kérdésekre válaszolva.

 


 

 

Oldal nyomtatása