A projekt
PHARE ACCESS
2003/004-347.02.02/MIKRO
2003/004-02-02-0039 

2005. szeptember 1. - 2006. július 31.


A helyi demokratikus deficit csökkentése a civil szektor szerepének erősítésével Székesfehérváron


A pályázati program célja a helyi önkormányzat és a civil szféra együttműködésének erősítése a városban, a demokratikus ellenőrző mechanizmusok kifejlesztése és a civil-önkormányzati partnerség alapjainak megteremtése a civil szervezetek oldaláról. A program célcsoportja elsősorban 20-25 olyan civil szervezet a városban, amely mérete és előtörténete alapján potenciálisan alkalmas lehet az önkormányzati döntések társadalmi kontrolljának és döntéshozatali mechanizmusok átláthatóságának biztosítására, másodsorban a célcsoport maga a döntéshozó hatalom.

A tanácsi rendszer önkormányzattá alakulásával egy időben (a 90-es években) újjáéledő helyi civil szektor gyengeségének számos jelét és okát ismeri a szakirodalom, feltárt az öntevékenység kudarca, a forrásteremtés korlátozottsága, az alacsony lakossági részvételi arány, a bizalmatlanság és a csalódottság. Mindezek ellenére Székesfehérváron több száz NGO működik, igaz igen alacsony taglétszámmal. Ezek a helyi szervezetek időről időre nekilátnak, hogy létrehozzák a közös fellépés reményét hordozó korporatív testületüket, s évről évre nekilátnak e testület lebontásának is. A helyi NGO (Non Governmental Organization,a civil szervezetek egy elnevezése) korporációk életciklusa rövid, keletkezésük és megszűnésük sajátos dinamikát mutat.

A projektnek egyik fő célja: a helyi civil társadalom alkalmassá tétele arra, hogy az önkormányzati döntéseket és különösen a döntéshozatali mechanizmusokat a helyi társadalom számára átláthatóvá tegye.

A projekt alapvetően három szakaszból áll.

Az első szakaszban a helyi demokratikus deficit kialakulásának folyamatát tárjuk fel, elemezzük az eddigi civil korporációk kudarcának okait. Ebben a szakaszban a civil szektor helyi hatalommal szembeni kontroll kompetenciájának fejlesztéséhez szükséges háttérelemzéseket végezzük el, összegyűjtjük azokat az információkat, amelyek a továbblépéshez nélkülözhetetlenek lesznek. Ezzel párhuzamosan meghatározásra kerül az egyes közhasznú és kiemelten közhasznú helyi civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelési szempontjai is egy nyilvános adatbázis számára. A szakasz során kifejlesztésre kerül egy olyan értékelő eljárási modell, amelynek alkalmazásával a civil szervezetek viszonylag könnyen és rendszeresen tudják értékelni az adott időszakra vonatkozó önkormányzati munka átláthatóságát és a döntési mechanizmusok demokratikusságát.

A második szakaszban kerül sor a civil szervezetek felkészítésére, komplex módszerek alkalmazásával, a kompetencia fejlesztés szempontjából ez a legintenzívebb része a projektnek. Ebben a szakaszban felkészítjük a résztvevőket arra, hogy saját maguk definiálják az önkormányzathoz és a helyi politikához való viszonyukat. Ebben a szakaszban kerül sor a városi civil korporatív testületek komplex szervezeti fejlesztésére is egyéni mentortok segítségével az első szakaszban feltárt működési mechanizmusok hibáiból tanulva.

A harmadik szakasz során elkészül egy olyan internetes oldal és on-line adatbázis a helyi demokrácia civil kontrolljának részeként a civil szervezeteknek, amely virtuálisan támogatja, aktuális információkkal egészíti ki a fejlesztési munkát. Ebben a szakaszban kezdi meg működését a helyi nyilvánosság klub is a városban. Az egyes szakaszokban egymásra logikus sorrendben épülő tevékenységek kerülnek megvalósításra.

A programmal kapcsolatosan információkat, kérdéseket a következő email címekre várjuk: zugor.zsuzsanna@echomail.hu; info@echomail.hu

 


 

A program hivatalos végső szakmai beszámolója elérhető itt.


Oldal nyomtatása