tematika

 

 

 

 

0. hét  Workshop (10 óra)

 

 

 

Plenáris

Csoportmunka

 

Várt eredmény

1. nap

1. A kurzus szabályainak ismertetése

2. Ismerkedés a témával és egymással

3. előzetes elvárások megfogalmazása mindkét fél részéről

4. csoportvezetők bemutatkozása

5. jelentkezés a csoportokba

FD:

 

 

Ismerkedés, kompetencia felmérés

Összeáll a résztvevők közös tudásbázisa, felmérésre kerül a kompetencia szint, valamint világos lesz mindenkinek a szabályrendszer

RD:

 

 

Ismerkedés, kompetencia felmérés

MD:

 

 

Ismerkedés, kompetencia felmérés

 

Távmunka (20 óra)

 

 

 

Várt eredmény

 

A kurzus témájához illeszkedő háttérinformációk, dokumentumok keresése az interneten és feltöltése az intra rendszerre

FD:

 

 

Csoport szerepek elosztása, fórum beindítása

Háttérinformációkat összegyűjtik a résztvevők,

Nő az információ-keresési kompetencia

RD:

 

 

Csoport szerepek elosztása, fórum beindítása

MD:

 

 

Csoport szerepek elosztása, fórum beindítása

 

 

1. hét (40 óra +10 óra )

Nap

Plenáris (Elmélet)

 

Csoportmunka (Gyakorlat)

 

Mérföldkövek

1.

Team munka-szervezés sajátosságai, team-teszt  

1. A demokratikus deficit kialakulásnak folyamata a modern demokráciákban

2. A megismerés módszerei és a survey folyamata

FD:

 

 

Erőforrás-térkép készítése, helyi ügyek

Team-teszt értékelés

-A 2. heti DP projekt koncepciója kialakul

-Csoport szintű ütemterv

-Belső felelősök kijelölése

RD:

 

 

Problémaartikuláció,

Team-teszt értékelés

MD:

 

 

Módszertani dilemmák

Team-teszt értékelés

 

 

 

 

2.

Csoportok rövid beszámolója

3. Deliberatív demokrácia technikák elmélete és gyakorlata

4. Koncepcionálás folyamata (a kutatási fogalmak, indikátorok és változók definiálása) és az információigények meghatározása

FD:

 

 

DP Ütemterv

A terep sajátosságai

- DP ütemterv

- Részletes kutatási terv

RD:

 

 

Kutatási alapfogalmak és indikátorok meghatározása

MD:

 

 

A DP koncepcióból fakadó módszertani feladatok

 

 

 

 

3.

Csoportok rövid beszámolója

5. Mintavételi fogalmak és technikák

6. A kutatás statisztikai alapjai I.: Mérési szintek és statisztikai konzekvenciáik

 

FD:

 

 

Kérdezői kapacitás, kérdezési segédletek

- Mintavételi koncepció

RD:

 

 

Indikátor szintű kérdéscsoportok, változók

MD:

 

 

Mintavételi koncepció kidolgozása, mintanagyság, típus

 

 

 

 

4.

Csoportok rövid beszámolója

7. A kérdőív szerkesztése tartalmi és formai szempontok

8. A kutatási PR és az adatfelvétel nyilvánosságra hozatala, adatvédelem

 

 

FD:

 

 

PR terv és internetes feltöltés, sajtóközlemény

-          Kérdőív 1. változata

-          Projekt honlap

 

RD:

 

 

Kérdőív

MD:

 

 

Alapsokaság, adatbázis tisztítás, rétegzés

 

 

 

 

5.

Csoportok rövid beszámolója

9. A kérdező feladatai. Az adatfelvétel kérdezés-technikai szabályai.

10. A kérdőív és az adatfelvétel tesztelésének módszerei

FD:

 

 

Kérdezői tájékoztató megírása, Kérdezői kódok kiosztása

-          Végső kérdőív

-          Minta

-          Adatvédelmi terv

RD:

 

 

Kérdőív tesztelése és javítása, sokszorosítása

MD:

 

 

Minta összeállítása, rétegkódok meghatározása

 

 

 

 

6.

 

Délelőtt: Kérdezéstechnikai tréning, kérdezői dossziék összeállítása

Hétvégi kérdezés !!! (10 óra), otthonról vagy az irodából, opcionális

 

 

2. hét (40 óra)

Nap

Plenáris

 

Csoportmunka

 

Mérföldkövek

7.

Csoportok rövid beszámolója

13. Az editálás és az imputálás. A súlyozás

14. A kutatás statisztikai alapjai II.: Egyváltozós elemzési technikák, SPSS gyakorlás

 

FD:

Kérdőívek érkeztetése

Vitafórum előkészítése

Előkészületek a rögzítésre

RD:

Codebook

A kontroll kérdőív

MD:

Rögzítő program és tesztelése

Súlyozás előkészítése, súlymátrix

 

 

 

 

8.

Csoportok rövid beszámolója

15. A kutatás statisztikai alapjai III.:. Kétváltozós elemzések, kereszttáblák, próbák 

16. Az adatok értékelésének, elemzésének szempontjai, módszerei

FD:

 

 

Adatrögzítés,

Vitafórum szervezése

Nyers adatbázis

RD:

 

 

Adatrögzítés,

Indexek és képzett változók tervezése

MD:

 

 

Adatrögzítés

Editálás, imputálás

 

 

 

 

9.

Csoportok rövid beszámolója

17. Jelentés, tanulmány készítése

18. Módszerek, technikák az adatok megjelenítésére (speciális grafikonok, táblázatok stb.)

FD:

 

 

Vitafórum előkészítése, meghívók,forgatókönyv

Kontroll kérdezés

Vitafórum forgatókönyv

Adatfelvételi ellenőrzés

Végső adatbázis

RD:

 

 

Kutatási jelentés szerkezete, elméleti háttér, bevezető írása

MD:

 

 

Súlyozás

Adatminőségi mutatók módszertani fejezet írása, Hiányzó adatok elemzése

 

 

 

 

10.

 

Elemzési gyakorlat

FD:

 

Részelemzések

DP jelentés készítése,

Prezentációs anyag

RD:

 

Részelemzések, végső  jelentés összefésülése

MD:

Részelemzések

 

 

 

 

11.

14. Nyilvános vitafórum, prezentáció

Közös ebéd

 

FD:

Értékelés

Kurzus zárása

 

RD:

Értékelés

MD:

Értékelés

 

Egyes munkacsoportok kompetencia körének áttekintése a projektben

 

 

Módszertani munkacsoport  

(MT)

Kutatásszervező

munkacsoport

(FT)

Kutatói

munkacsoport

 (RT)

Feladatok

-mintavétel, rétegzés

-rögzítő program

-editálás, imputálás

-súlyozás

-adatminőségi mutatók

 

-PR terv és megvalósítása

-adatvédelmi terv

-kérdezői tájékoztató

-felkérő levelek

-adatfelvétel koordinációja

- minőségbiztosítás

- korábbi kutatások, statisztikai adatok

- problémaartikuláció

-kutatási koncepció

-kérdőív tervek, tesztelés

-kutatási beszámoló

Írott anyagok

Mintavételi leírás

Kutatási beszámoló módszertani fejezete

Adatminőségi mutatók kiszámítása

Rögzítő program leírása

PR terv

Adatvédelmi terv

Kérdezői tájékoztató

Felkérő levelek

Vitafórum forgatókönyve

Kutatási koncepció

Kérdőív

Codebook

Kutatási beszámoló

 

 

Mindenkinek feladata

Probléma meghatározása, közreműködés a kérdőívkészítésben

Fókuszcsoportos tesztelés

Kérdezés

Adatrögzítés, ellenőrzés

Elemzés

Vitafórum

 

 

Oldal nyomtatása