kap-tár

 

A Kap-tár program célunk egy aktív, közélet iránt nyitott, a régióban élő fiatalokból álló önkéntes hálózat kialakítása az Echo Nonprofit Network programjaihoz kapcsolódóan. A fiatalok számára különböző tevékenységeken - képzések, csoportépítő napok, filmklub, nemzetközi és helyi ifjúsági rendezvényeken való részvétel – keresztül készségeket, ismereteket adunk át (pl. pályázatírás és ifjúsági projekt menedzsmentje, kommunikációs és idegen nyelvi készségek, társadalmi és kutatás-módszertani alapismeretek, csoportműködés alapjai stb), emellett teret engedünk kezdeményező-készségüknek, segítjük megvalósulni ötleteiket. Klubhelyiséget biztosítunk nekik, aminek berendezéséért, az ott zajló programokért ők is felelősséggel tartoznak.

A program missziója összetett. Egyrészt hozzá szeretnénk járulni egy aktív, közélet iránt érdeklődő, társadalmi problémákra érzékeny fiatal generáció kialakulásához. Szeretnénk a fiatalok innovatív látásmódjának, kreatív gondolatainak és energiájuknak tartalmas programokban teret adni. Emellett a programokban való aktív részvételükkel ösztönözzük őket a helyi közéletben való részvételre, saját mikroközösségük fejlesztésére.  Mindezeken keresztül egyéni képességeik fejlődése, önismereti szintjük növekedése is megvalósul – felnőtt életük során hasznosítható készségekre, ismeretekre tesznek szert. A program célul tűzi ki a formális és nemformális oktatási – nevelési rendszerek egymáshoz közelítését, különösképpen a nyelvtanulás, a közösségfejlesztés, a konfliktuskezelés és a kommunikációs ismeretek gyakorlati oktatása tekintetében.

Kiemelt figyelmet szentelünk a környezetükhöz képest kevesebb lehetőséggel bíró – fogyatékkal élő, állami gondozott, infrastrukturálisan és gazdaságilag elmaradott településeken lakó, deviánsnak tartott, tanulási és viselkedési problémákkal küzdő, szociokulturális különbségek miatt hátrányt szenvedő stb. – fiatalok programunkba történő bevonásának.

A Kaptár program vezetője: Rózsás Ildikó

 

Oldal nyomtatása