Severus Program2004 szeptemberében az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium programjaként indult el a Köztámháló, a Közösségi kezdeményezéseket segítő szakmai hálózat. 2009. áprilisa óta közhasznú egyesületünk látja el a Közösségi kezdeményezések szakmai segítő hálózat Fejér megyei koordinációját. A program célja: A demokrácia nyújtotta lehetőségek megismerése, közösségi élet erősítése, ezáltal az ott élő emberek élethelyzetének javítása, javulása. Segítségével a helyi közösségi kezdeményezések által információhoz jutunk, közük lesz egymáshoz. A közösségi kezdeményezések hozzájárulnak a települések megtartóerejének növeléséhez.

2011-ben a programot önállósítottuk és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával átalakítottuk, hogy a Fejér megyei helyi közösségi fejlesztési igényekhez jobban közelíthessük. Új nevet is kapot, Lucius Septimus Severus római császár után - aki a régi Pannónia légióinak parancsnoki székéből emlekedett a császári székig, s tevékenysége során a római birodalomban számos közösségi szolgáltatást vezetett be (pl. közfürdők létesítése, parkok létrehozása, stadionok biztosítása, családalapítást segítő intézkedések) - Severus Programra kereszteltük a közösségi kezdeményezéseket segítő programunkat.

A Severus Program keretén belül:

  • segítjük a helyi közösségekt a társadalmi problémáik megoldásában
  • közösségi mediációs programokkal fejlesztjük a településen belüli elfogadást
  • generáljuk a kistérségi civil együttműködéseket
  • minden ősszel szervezzük a Állampolgári Részvétel Hete rendezvénysorozatot
  • népszerűsítjük a deliberatív demokrácia technikákat
  • műhelymunkákat, tájékoztató fórumokat és konferenciákat szervezünk
  • támogatjuk az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek működését Fejér megyében

 


 

A Severus Program megyei koordinátora:

Kovács György

rigyu@index.hu

Tel: 22/504-201

 
 
 


 
 
 
A program megvalósítását támogatja:
 
 
 
 
Oldal nyomtatása