Szolgáltatások
 
Civil Vitamin - Közösségi feladatok erőforrás-támogatása a Fehérvári Civil Központban című projekben nyújtott szolgáltatások bemutatása
 
 
 
A) Bevonási szakaszban nyújtott szolgáltatások
 
Toborzás
A programban a célcsoportot több csatornán keresztül értük el, figyelembe véve, hogy a célcsoport sem egységes. Az 50 éven felüli munkanélkülieket elsősorban a városban ingyenesen elérhető, minden háztartásba eljuttatott Székesfehérvár és Vidéke c. lapon keresztül érjük el, de a városi Médiacentrum többi felületét is igénybe vettük, így a fehervar.hu oldalt és a Fehérvár TV-t is. A másik célcsoport a tartós munkanélküliek, őket a munkaügyi központ által kiküldött direkt levelekkel szólítottuk meg. A munkaerőpiacra visszatérni szándékozó kisgyermekes nők esetében az egyik leghatékonyabb eszközünk a közösségi oldalak használata volt, illetve a lakótelepi játszótereken, játszóházakban, szórólapokat osztunk önkéntesek bevonásával.
 
Csoportos tájékoztató fórum szervezése
A toborzás során érdeklődőknek tájékoztató fórumot szervezünk a majdani munkahelyüket is jelentő Fehérvári Civil Központban. A csoportos tájékoztatón az érdeklődőket informáltuk a projektben nyújtott lehetőségekről, annak céljáról, a résztvevőkkel szembeni elvárásokról, a későbbi együttműködési megállapodás tartalmáról.
 
Kompetencia-vizsgálatok
A programra 54 fő jelentkezett, a jelentkezők esetében kompetenciavizsgálat segítségével állapítottuk meg, hogy van-e mód a fejlesztés, képzés, esetleg foglalkoztatás ideje alatt a meglévő kompetenciákat figyelembe venni illetve a munkába lépéshez szükséges és elégséges kompetenciák szintjének és tartalmának vizsgálata zajlott, egyfajta előzetes szűrőként.
 
Állapot és szociális helyzet felmérése
A program bevonási szakaszában sor került a komplex munka-és pályaalkalmassági felmérésre interjú és tesztmódszerek alkalmazásával. Legfontosabb területei: a jelölt magatartása, viselkedése az adott helyzetben (attitűd, együttműködés, feladattudat, feladattartás), kommunikációs és beszédkészség, praktikus ismeretek, helyzetfelismerés, problémakezelés, önértékelés, tervek, vágyak, intelligencia, kognitív képességek vizsgálata. Ezek mellett megtörténik az életút nyomon követése, a szociális helyzet feltérképezése, a jelen állapotról kapott információk rögzítése.
 
Egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek készítése
A 25 fő bevont résztvevő esetében az egyéni állapot és szociális helyzet felmérésével megalapoztuk az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek készítését. Az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervben rögzítettük a hosszú és rövid távú célokat és a támogató erőforrásokat, a szükséges fejlesztések ütemezését, a szolgáltatásnyújtás területét, a felelősöket, a kockázatokat, a várható és az elért eredményeket. A fejlesztési terveket a kiválasztást végző szakemberek és mentorok már együtt végezték a résztvevővel.
 
Szerződés
Minden egyes kiválasztott jelentkezővel a projektet megvalósító szervezet a szerződéses kapcsolat biztosítása érdekében egyéni megállapodást kötött a vállalásokról.
 
 
B) Képzés és kapcsolódó szolgáltatások
 
OKJ képzések
Az iskolarendszeren kívüli szakképzés segítségével olyan államilag elismert szakma oktatását végeztük, ami a helyzetelemzés alapján Székesfehérváron és környékén piacképes végzettséget biztosított, megkönnyítve ezzel a célcsoport tagjainak elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon. A programban résztvevőknek három féle OKJ képzés lehetőségét biztosítottuk, számítógépes adatrögzítő, pénzügyi ügyintéző és a kulturális rendezvényszervező képzéseket több száz órában. A képzések idejére megélhetési támogatást adtunk, államilag elismert vizsgával zárultak.
 
Számítógép-felhasználói ismeretek bővítése
A projektben választott szakképzéshez kapcsolódó, a felnőttképzési törvényben előírt digitális írástudási elemeken túli, számítógépes ismeretek oktatása zajlott minden résztvevőnél annak érdekében, hogy növekedjen munkaerőpiaci esélyük. A képzés a Fehérvári Civil Központ számítógép-termében zajlott, ECDL vizsgával zárult.
 
 
C) Elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatások
 
Munkajogi felkészítés
A résztvevőknek megtörtént a munkajogi felkészítése, a célcsoport támogatása érdekeik érvényesítésében a munkaszerződések megkötésekor. A projekt során törekedtünk arra, hogy a projektből kilépők csak akkor írják alá az új munkáltatóval a munkaszerződést, ha annak tervezetét a projekt ehhez értő szakemberével minden részletében megbeszélték.
 
Álláskeresési technikák oktatása
A programban álláskeresési technikák oktatására is sor került a 25 főnek tréning keretén belül. Ennek során a munkát keresők elsajátították és begyakorolhatták az álláskeresési technikákat. Bemutattuk milyen önéletrajz-típusok vannak, melyiket mikor célszerű használni, megtanítottuk a motivációs levél használatát, a honlapok, álláskereső portálok, a napi és hetilapok álláshirdetéseinek elemzését. Videós helyzetben szimuláltuk az állásinterjúkat.
 
Munkahely-látogatás
A mentorok közreműködésével a leendő munkahely látogatása már a projekt azon szakaszában is megtörtént, amikor még nem volt foglalkoztatás. Ezzel segíteni tudtuk a jobb felkészülést a munkavállalásra, és csökkenteni a szorongást az új munkahelyre belépés előtt.
 
A leendő munkatársak motiválása a projektrésztvevők fogadására
A projektrészvevők munkahelyi beilleszkedését több szinten segítettük. Az egyik a munkahelyi felső vezetés, a másik az alsó szintű vezetők, akik a projektrésztvevők munkájának leendő közvetlen irányítói, a harmadik szint pedig a leendő munkatársak. Mindhárom szintet különböző céllal és különböző módszerekkel készítettük elő a projektrésztvevők fogadására. A leendő munkáltatók, munkatársak motiválása a projektrésztvevők fogadására workshop és egyéni konzultáció módszerrel került sor.
 
Rendszeres konzultációk a munkáltatóval
A mentor rendszeres időközönként találkozott az új munkáltató felső vezetőivel, a projektből kilépett ember közvetlen irányítójával, munkatársaival, és persze magával a célcsoport volt tagjával is. Így lehetett látni, hogy halad a projekt volt résztvevőjének munkahelyi beilleszkedése.
 
Foglalkoztatás
A projekt során 15 fő foglalkoztatása valamint továbbfoglalkoztatása is megtörtént a Fehérvári Civil Központban különböző munkakörökben, így pénzügyi ügyintéző, kulturális rendezvényszervező, telefonos ügyfélszolgálatos, kommunikációs munkatárs, recepciós munkakörökben 8 illetve 4 órás munkaviszonyban. A foglalkoztatás során közösségi feladatok ellátásába, a civil központ üzemeltetési feladataiba vontuk be a munkavállalókat. A többi 10 fő a projekten kívül helyezkedett el.
 
D) Pszicho-szociális szolgáltatások
 
Mentorálás
A projektben 5 mentort alkalmaztunk heti 20 órában, 12 hónapon keresztül, feladatuk a projektben való előrehaladás követésén túl a problémakezelés, és irányítás a szükséges szakemberekhez, intézményekhez és szükséges egyéb mentorálási feladatok elvégzése volt
 
Csapatépítés
Csapatépítésre két alkalommal kerül sor a projekt során, kapcsolatteremtő, bizalom, ön- és csoportismereti, feszültségoldó céllal
 
Szociális szolgáltatások
Szociális szolgáltatások (lakhatás megoldásának segítése, adósságkezelés, családi problémák kezelése stb.) tanácsadó bevonásával a CSSK-val együttműködve valósult meg a programunkban.
 
Konfliktuskezelési képesség fejlesztés
A projekt során a célcsoport konfliktuskezelési képességének fejlesztése célzott tréningen, csoportosan zajlott, az időigényük alapján több alkalmas tréningeket szerveztünk.
 
Személyiségfejlesztés
Személyiségfejlesztésre pszichológus bevonásával összesen 240 órában került sor a programban, egyéni és csoportos kompetenciafejlesztések egyaránt elérhetők voltak. Az önismereti, személyiségfejlesztő tréningen a reális önkép megismerésével pontosabb kép volt kapható a résztvevők személyiségének rejtett tartalékairól. Fejlesztésre került az önismereti szint, a társas készségek, a kapcsolati nehézségekkel való megküzdési stratégiák is.
 
 
 
Oldal nyomtatása