Pont Neked Koncepció
 
 

Pont Neked módszer koncepcója

Az Y,Z és Alfa generáció megjelenésével az ifjúsági szakemberek számára is az ifjúságügy új fejlesztendő terültet jelent, folyamatos tanulást és folyamatos változásra való képességet. A módszerünk újszerűsége abban áll, hogy a reziliencia képességének elsajátítását kínáljuk a szakemberek számára, így támogatva a változó világban való szakmai hitelességük megőrzésében.


Egy 2013. január 1. és 2015. december 31. között pilot programként megvalósuló projekt kapcsán a Pont Neked filozófia a fiatalok komplex fejlesztését jelenti, melynek alapja az önismereti munka fontosságára való törekvés. A módszer azt is jelenti, hogy a közösségi szervezésen túl szakmai szempontok mentén támogatják az ifjúsági szakemberek a fiatalokat, melyhez a folyamatos fejlődés szükséges a szakemberek részéről is. A módszernek a nem formális pedagógiai módszerek alkalmazására kell épülni, széleskörű látásmód elősegítésével. A módszert úgy kell megalkotni, hogy mindenki számára könnyen elsajátítható, integrálható saját alap legyen szakmai képzettségéhez.

 

Elvárt modulok

 

I.Személyiség és kompetenciafejlesztés 

A nemzetközi pályázatok során fontos szempont, hogy a résztvevők az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztésére irányuljon, melyet mi is alapul vettük és a kidolgozás valamint a szakmai munka során kritériumként fogalmazunk meg. (Az Európai Parlament és a Tanács 2006 decemberében fogadott el -forrás: Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása 2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 2006/962/EK) - Hivatalos Lap L394/10 (2006.12.30.). A nemzetközi szinten végzett kutatásokkal összhangban a „kompetenciák" kifejezést itt az adott helyzetben érvényes ismeretek, készségek és attitűdök ötvözetének jelölésére használjuk. A „kulcskompetenciák" azok a kompetenciák, amelyek a személyes önmegvalósításunkat, a társadalmi beilleszkedésünket, aktív polgári szerepvállalásunkat és a foglalkoztatásunkat szolgálják.

 A referenciakeret nyolc kulcskompetenciát határoz meg: Az anyanyelven folytatott kommunikáció, Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció, Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén,  Digitáls kompetencia,  A tanulás elsajátítása,  Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség

„Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: egy adott területhez elengedhetetlenül szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Számos olyan téma van, amely a referenciakeret egészében alkalmazásra kerül: a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás", a kockázatkezelés, „a döntéshozatal és az érzelmek konstruktív kezelése szerepet játszik mind a nyolc kulcskompetencia esetében." Mind a nyolc kulcskompetencia központi jelentőséggel bír a tágan értelmezett tanulás folyamataiban és színterein.

Ezen kompetenciák elsajátítására a fiatalok legkönnyebben a nem formális, élmény alapú tanulás útján képesek, mely alappillére a Pont Neked módszernek.

 

II.Munkaerő-piaci helyzet javítása:

A V.U.C.A világban az életpálya tervezés, munkavállalói célok meghatározása, szakmai tervek megfogalmazása egyre nehezebbé vált. A LLG és LLL folyamatok mutatják, hogy a pályaorientációban is új irányokat kell meghatározni, önmagában a kompetencia tesztek nem elegendők már a pályaorientációban való támogatásban, szükséges a fiatalok alapkészségeit, kulcs kompetenciáit is fejleszteni. A pályaorientációs foglalkozásokba az önkéntes munka vagy a közösségi szolgálat beépítése is új lehetőséget kínálhat de a szakmák megismerése VR szemüvegen is új dimenziót nyit a szakemberek számára is.

 

 

III.Online jelenlét

A generációs sajátosságból fakadóan és a digitalizáció terjedésével a virtuális ifjúsági munka dinamikusan fejlesztendő, hiszen a fiatalok mindennapjait online térben töltik. Szükséges olyan új módszerek, programok átadása a fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára, amik a közös nyelv és a közös kommunikációs felületet tudják biztosítani.

Oldal nyomtatása