TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00001
 
Projekt kódja: TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00001
Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések Gárdony járásban
Kedvezményezett:Fejér Megyei Kormányhivatal
Szerződött támogatás összege: 150.051.378 Ft
Konzorciumi Partner: Echo Innovációs Műhely, Gárdony Város Önkormányzata, Velence Város Önkormányzata
Szerződött támogatás összege: 30.860.580 Ft
 
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezése: 2019.06.30.
 
 
 
Projekt összefoglalása:Az Európai Unióban legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási megállapodások a szubszidiaritás elve mentén létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja egy térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. 1993-ban az EU Fehér Könyve megfogalmazta a „Foglalkoztatás, növekedés, versenyképesség” fő célkitűzéseit, melynek következtében 1997-től az Európai Bizottság az ún. territoriális foglalkoztatási paktumok (TEP-ek) létrehozását ösztönözte. Jelen projekt közvetlen előzménye, a 2007-ben megalakul, 2010-ben újraalakult Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum a területi sajátosságokra építve a fejlettségbeli különbségek mérséklését célozta a megyei szereplők összefogásával, ám a gárdonyi járást és a Velencei-tó térségét ez csak igen korlátozottan érintette. Az elmúlt évtized végén a gazdasági és társadalmi környezet negatív irányú változása szükségessé tette hasonló projektek tervezését és elindítását a megye minden járásában, s bár Fejér megyében a korábbi paktum megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi szereplői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat és ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében, helyi szinten azonban ez a platform és az anyagi források hiányoznak. Mindeközben 2016 nyarára a gárdonyi járásban a regisztrált álláskeresők száma 425 főre változott, de ez erős társadalmi-gazdasági és területi különbségeket fed el a térségen belül, míg vannak nehezebb helyzetű települések, addig máshol a szakképzett munkaerő hiánya hátráltatja a gazdaság fejlődését. A pályázat célja, hogy járási szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében, a megyei stratégiával összhangban lévő, a járás egészére kiterjedő, a helyi gazdasági ágazatokat felölelő gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát megalkotva, az ITS-ben és ITP-ben meghatározottakkal összhangban olyan képzési és foglalkoztatási programot valósítson meg, mely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járul hozzá a járás gazdaságának fejlődéséhez, a területi hátrányok csökkentéséhez, a vállalkozások munkaerő igényének kielégítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez. A projekt célterülete Gárdony járás egésze: figyelembe véve a területi lehatárolást a munkaerőpiaci-program Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu településekre koncentrál. A konzorciumban a járásszékhely önkormányzat mellett Velence is tagként vesz részt, tekintve hogy járást a Velencei-tó ketté osztja, s az északi területén élők elsősorban itt tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, míg a déli részen élők Gárdonyban. A projekt célcsoportját a pályázati útmutatóban rögzített feltételek mentén, a kapcsolódó jogszabályi kötelezettség alapján a korábbi években megvalósult Fejér Megyei Paktum pályázat (TAMOP) és GINOP programok tapasztalatai alapján határoztuk meg. A célcsoport szükségletei, körülményei beépítésre kerültek a foglalkoztatási eszközök tervezése során, ennek megfelelően kerültek meghatározásra az egyes eszközök belső arányai. A projektben a releváns szereplők bevonásával létrejön a járási paktum, helyzetelemzés, igényfelmérés készül, megalkotásra és elfogadásra kerül a járási stratégia és a munkaprogram. A járási paktum irodán keresztül biztosítja a térségi szintű koordinációt, a fejlesztési programok, erőforrások összehangolását. A pályázat közreműködik a stratégiai jelentőségű helyi vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, a TOP és GINOP ERFA prioritásaiból megvalósuló helyi vállalkozás-fejlesztések humánerőforrás igényei valamint a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégítésében is. A pályázat során a kötelező paktum tevékenységek mellett (helyzetelemzés, stratégia alkotás, paktum iroda, koordináció, igényfelmerések, kommunikáció) befektetés-ösztönző elemekkel, szakmai rendezvényekkel, a szociális gazdaságot támogató szolgáltatásokkal is segíti a célok elérését, miközben a munkaerő-piaci programokba összesen 100 fő kerül bevonásra, ebből 39 fő támogatott foglalkoztatása és 20 fő képzése is megvalósul, s bővítésre kerül a munkaerő-piaci humán szolgáltatások járási szintű rendszere is. Végső soron a projekt várt hatásaként a Gárdonyi járás munkaerő-piaci helyzete javul, a térségi gazdaságfejlesztés erősödik, a vonatkozó társadalmi együttműködés fokozódik, a területi hátrányok pedig mérséklődnek, s mindez fenntartható növekedési pályát segít elő az életminőség javulása tekintetében.
Oldal nyomtatása