Alba Regia CLLD Projektiroda

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívásra az Alba Regia Helyi Akciócsoport "Székesfehérvár Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája 2016-2020" címmel, TOP-7.1.1-16-2016-00031 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017.08.01 napon hozott döntésével támogatásban részesített.

A HKFS megvalósítása érdekében az Irányító Hatóság és a HACS között létrejött Együttműködési Megállapodásban Kedvezményezett került kijelölésre, mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet. Kedvezményezett neve: Echo Innovációs Műhely,  A projekt címe: Székesfehérvár Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája 2016-2020,  projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2016-00031,  A szerződött támogatás összege: 95 878 000 Ft.

A projekt átfogó céljai a fenntartható és elérhető közösségi szolgáltatási rendszerek, a város élhetőségét támogató környezeti infrastruktúra fejlesztése és a székesfehérvári identitás és kohézió megerősítése. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

1. Bartók Béla tér, Fehérvár új Agorája és környezete közösségi térré fejlesztése,
2. Intézmények és szabadtéri helyszínek kisléptékű közösségű célú fejlesztése,
3. Helyben elérhető kulturális és közösségi szolgáltatások támogatása, városi sajátosságokra, értékekre alapozott programok kialakítása, helyi igénybevételének elősegítése.

További információ a www.albaregiaclld.hu címen érhető el.
Oldal nyomtatása