echo network

A kilencvenes évek változásai jelentős átrendeződést okoztak a magyarországi társadalmi struktúrákban. Az új kihívásokkal, problémákkal szemben új életstratégiák fogalmazódtak meg, a megszokott magatartásformák átalakultak, újak keletkeztek és a hétköznapi élet a legtöbb területen megváltozott. Míg a posztszocialista átalakulás határozta meg a kilencvenes éveket Magyarországon, addig a mai társadalmi állapotok egy fokozatosan kialakuló, sajátos kelet-európai kapitalizmus jellegzetességeit mutatják.

A közhasznú egyesületként működő Echo Innovációs Műhely közel két évtizede dolgozik azon, hogy hozzájáruljon a társadalmi viszonyok feltárásához és javításához. Ennek jegyében 1997-től több mint 200 kutatási program és 80 kisebb-nagyobb fejlesztő projekt valósult meg a műhely keretén belül, az egyesület több szolgáltatási irodát is életre hívott különböző megyékben. A kutatás és fejlesztés kettősségének hangsúlyozása igen lényeges, hiszen a kutatások társadalmi értékét éppen a hasznosíthatóságuk adja.

2013 novemberében új időszámítás kezdődött az Echo életében, hosszú távú startégiai partnerséget kötöttünk hét másik civil szervezettel, s Echo Nonprofit Network néven kutató-fejlesztő nonprofit konzorciumi hálózatot alapítottunk a programok és szolgáltatások hatékonyságának és szakmai színvonalának további erősítése érdekében. Ezzel a
példa nélküli összefogás révén a Közép-Dunántúl egyik legnagyobb nonprofit foglalkoztató hálózata jött létre Székesfehérváron.

Az Echo Innovációs Műhely, a SZITI Szociális Egyesület, a Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány, az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány, az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért, az Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfiáért, a Factum Hatás Szociális Szövetkezet és a Fehérvári Civil Központ Nonprofit Kft., azaz az Echo Nonprofit Network tagjai szoros együttműködésben dolgoznak, összehangolják programjaikat. Ezek révén működhet a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda, a megnyílt az Egészségpont – Városi Prevenciós Iroda, működik a Fejér Megyei Civil Információs Centrum, az Önkéntes Pontok hálózata, az Echo Szociológiai Kutatóintézet, a Lakóközösségi Szolgáltató Iroda, a Kapocs Karrier Iroda valamint ezeken túl új képzési és foglalkoztatási programok indultak az együttműködő civil szervezetek szervezésében a műemléki topográfia támogatásától kezdve az civil média erősítésén át a felnőttképzésig.
 
A programok tekintetében a jövőben a legnagyobb kihívás a szolgáltatások folyamatos biztosítása, fenntartása, mely csak a legnagyobb civil szervezetek szoros összefogásával valósulhat meg. A létrejött együttműködés értelmében a szervezetek, szakmai specializálódásuk fenntartása mellett, komplex feladatokra pályáznak; közösen fenntartott irodákat, ügyfél elérési pontokat működtetnek; a szakmai közegben, a közvéleményben, a régióban és országosan egységes szervezetként jelennek meg. Az Echo Nonprofit Network munkakapcsolataiban a cél az egymástól tanulás élővé tétele a célközönség megismerésében; közös, integrált tudásbázis kialakítása, gazdagítása, általánossá tétele; személyi és tárgyi erőforrások racionális felhasználása.
 
 


Oldal nyomtatása