EU pályázati mentorálásA hazai civil szféra humán és anyagi forrásainak bővítése tekintetében fontos állomás az EU csatlakozás, mely nemcsak a szakmai standardok átvételében, hanem civil szervezetek által nyújtott helyi szolgáltatások fejlesztésében és működtetésében is érezhető változást eredményez. E folyamat fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket felismerve az Echo Innovációs Műhely megalakulása óta segíti az ifjúsági és civil szervezeteket EU pályázati programok generálásával és a támogatott, sikeres projektek megvalósításának mentorálásval. Ez 2004 előtt az előcsatlakozási alapokat (Phare, Sapard), majd később a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatait valamint az EU közösségi kezdeményezéseket és programokat érintette, jelenleg pedig elsősőrban az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati programjaira fókuszálunk.

 

 

 

Általunk segített szakmai pályázatok

 

 

Cím: Szervesen egyszerű az élet! - Program a házi komposztálás népszerűsítésére
Szervezet: Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány

Pályázat: KEOP 6.2.0/A/9-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

 

Cím: "Vissza a jövőbe! - Pártfogoltak társadalmi integrációját segítő program Fejér megyében"
Szervezet: Sziti Szociális Egyesület, partner Suzékesfehérvár és Környéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány, Székesfehérvár Megyei Jogo Város Önkormányzata, Fejér Megyei Kormányhivatal
Pályázat: TÁMOP 5.6.1/A-11/4 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára

 

Cím: A Séfpartner Szociális Szövetkezetnél atipikus foglalkoztatás bevezetése
Szervezet: Séfpartner Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet
Pályázat: TÁMOP 2.4.3/B-2-10/1 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása

 
Cím: "Komárom-Esztergom megyei Önkéntes Centrum - Gyere velünk! ÖNérték a KÖZérdekért
Szervezet: Bázis Gyernek és Ifjúsági Egyesület, partner: United Way Vértes Vidéke Alapítvány, Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány
Pályázat: TÁMOP 5.5.2-10/4 Az önkéntesség elterjesztése
 

 


Cím: KULCS - Régiós szakmai támogató hálózat a közép-dunántúli szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek ismereteinek, kompetenciájának fejlesztéséhez
Szervezet: Érted Veled Egyesület
, partner: Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Pályázat: TÁMOP 5.4.4-09/2-B Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése

Cím: "Jövõforrás" program az önkéntesség elterjesztésére Fejér megyében
Szervezet:
Civil Szervezetek Regionális Szövetsége
Pályázat: TÁMOP 5.5.2-09/3 Az önkéntesség elterjesztése 

Cím: Tudástranszfer és kapacitásfejlesztés Fejér megyében a fogyasztóvédelem társadalmasítására
Szervezet: Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Pályázat: TÁMOP 5.5.6-08/2 A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával

Cím: Domino
Szervezet: Civil Szervezetek Regionális Szövetsége, Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
Pályázat: 5.5.3-08/02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

 


 

 

 

 


Cím: A helyi demokratikus deficit csökkentése a civil szektor kontroll szerepének erősítésével Székesfehérváron
Szervezet: Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége
Pályázat: Phare Acces 2003/004-02-0039

Cím: Komplex fejlesztőprogram fejér megyei állami gondozott fiatalok személyiségfejlődése és társadalmi integrációja érdekében
Szervezet: Echo Oktatáskutató Műhely és Bástya Gyermekvédelmi Szolgálat
Pályázat: Phare Acces 2003/004-02-0039

Cím: Az iskolai prevenciós programok hatékonyságának és adekvátságának erősítése Székesfehérváron
Szervezet: Echo Oktatáskutató Műhely
Pályázat:  Phare HU2002/180-05-02 1/02 A magyarországi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok fejlesztésének és intézményesítésének támogatása

Cím: Veszprémi Diákjogi Iroda Program (1997)
Szervezet: Veszpérm Városi Középiskolai Diákönkormányzatok Szövetsége
Pályázat Phare Demokrácia Mikro 1997

Cím: A Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetségének reintegrációs foglalkoztatási programja
Szervezet: Bakonytérségi Önkorményzatok Szövetsége
Pályázat: Phare HU2002/000-315.01.04 "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen"


 

 

 

 

 


Cím: A szlovák-magyar határon átnyúló gazdasági és kulturális együttműködést szolgáló INFO-NET Társulás létrehozása
Szervezet: Pro Professione Alapítvány
Pályázat: Interreg IIIA HUSKUA/05/01/303 közösségi kezdeményezés

 


 

Cím: Open your EYES
Szervezet: Sziti Szociális Egyesület
Pályázat: EU EYES Program (European Year of Education through Sport 2004)

 


  

 

 
Oldal nyomtatása