deliberatív demokrácia munkacsoport
 
 
Mi a deliberatív demokrácia technikák lényege?
 
A deliberatív demokrácia, számos olyan előnnyel szolgál, amelyeket a napjainkban elterjedt képviseleti demokrácia nem tud nyújtani. Míg az utóbbi az állampolgárt passzív szerepre kárhoztatja, aki véleményét a négyévenkénti szavazáson való ikszeléssel közölheti csak, a deliberatív demokrácia-felfogás a nyilvános vitára épít. Ennek során a közösséget érintő kérdésben az általában véletlenszerűen kiválasztott laikus meghallgatja a többiek véleményét, és érvelnie kell a saját álláspontja mellett.
 
Ez természetesen csak akkor működik, ha a kölcsönös tisztelet és odafigyelés légkörében zajlik a vita. Bizonyos esetekben szakértőket is bevonnak, akik felelnek a laikusok kérdéseire. A végeredmény lehet valamilyen konszenzus, vagy megfogalmazhatnak javaslatokat a tényleges döntéshozók számára. De az is eredmény lehet, hogy a résztvevők hozzáállása, vélekedése változik a másik fél érveinek meghallgatása után, megértőbbek, toleránsabbak lesznek.
 
Hiszünk abban, hogy a nyugati civilizáció demokrácia vívmányai sikeres és az emeberek számára ösztönző társadalmi  közeget jelentenek melyek megőrzése és fejlesztése fontos feladat. Ennek szellemében működtetjük a deliberatív demokrácia munkacsoportot az Echo Nonprofit Networkon belül, mely a rendszeres fehérvári Helyi Demokrácia Audit ötletgazdájaként épp úgy segíti a magyar társadalomi viszonyok fejlődését mint innovatív technikák adaptálásával, oktatásával és kisérleti deliberatív projektek generálásával.
 
A deliberatív demokrácia munkacsoportunk főbb projektjei: 
- Civil szervezetek kapacitásbővítése a Velencei-hegységben (2010)
- Önkéntesség Európai Éve 2011 Fejér megyei információs pont (2011)
- Regionális Civil Inkubátor Program (2009-2011)
- Fehérvári Civil Információs Pont fejlesztése (2011-2012) 
Oldal nyomtatása