magunkról
 

 Az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesületként fejlesztő programjain keresztül 20 éve segíti a rendszerváltás utáni magyar társadalomban jelentkező társadalmi problémák kezelését. Az egyesület általános és specifikus fejlesztési koncepciók, stratégia tervek kidolgozásával, kutatási programokkal, képzési projektekkel, célzott szolgáltatásokkal, projektgenerálással, szervezetfejlesztéssel segíti elő a helyi közösségek életét, a civil társadalom és a nyilvánosság fejlesztése területén.

A Műhelyünket alapvetően humán szakemberek alkotják, tevékenységét több hazai és külföldi szakember segíti a humán menedzsment, szociológia, jog, pszichológia, romológia, közigazgatás, pedagógiai és az informatika területéről. Mivel a mai társadalmi problémákat csak széles összefogással lehet mérsékelni, megoldani, ezért munkánk során együttműködünk az állami, önkormányzati szervezetekkel, a tudományos kutatóműhelyekkel, az oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel egyaránt.

Alapelvek

Az Echo Innovációs Műhely alapelve, hogy multidiszciplináris jellegű projekteket valósítson meg, azaz egy-egy probléma köré összegyűjtse több terület szakembereit, akik együtt holisztikus szemléletmóddal újszerű válaszokat tudnak adni a kérdésre.

A Műhely keretet és lehetőséget kíván teremteni fiatal, pályakezdő szakembereknek arra, hogy gyakorlatot szerezzenek konkrét projektekben dolgozva és valós társadalmi problémákra megoldást nyújtó programokkal induljanak el a szakmai fejlődés útján.

A Műhely célja, hogy hosszú távon is független, több lábon álló erős civil szervezet maradjon, mely professzionális tagja lehet a modellértékű nonprofit Echo Networknek.

A Műhely céljai

1. Alternatív nevelési és oktatási modellek, a nemformális és globális nevelés módszertanának széles körű megismertetése az oktatásban dolgozó szakemberekkel alkalmazás-központú modellek kidolgozása révén.
2. Rendszeresen figyelemmel kísérni a magyar oktatási rendszer formai kereteinek és tartalmának alakulását, problémáit.
3. Holisztikus szemléletű életforma-modellek közvetítése a fiatalok számára, a testi, mentális, közösségi, környezettel való harmóniában élő komplex személyiségfejlődést központba állító szemlélet erősítése.
4. Az interkulturális társadalom sokféleségéből adódó kihívásokra felkészíteni a helyi társadalmat (elsősorban a fiatalokat) az alkalmazkodás, a kommunikáció, az interetnikus tolerancia fejlesztésével és az interkulturális tanulás szemléletének kialakításával.
5. Elősegíteni, hogy a helyi társadalom, különösen az oktatás- és iskolaügy, a helyi demokrácia és a fiatalok problémái a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapják.
6. A helyi ifjúsági fejlesztő programokkal segíteni a települési közösségeket ifjúsági feladataik hatékonyabb ellátásában.
7. Helyi demokrácia erősítése a civil társadalom formális és informális csoportjainak fejlesztése és kontroll szerepének erősítése útján.

 

Egyesületünk az alapító okirat szerinti céljait elsősorban pályázati projekteken keresztül teljesíti, de fontosnak érezzük az egyesület munkájában résztvevő tagok, munkatársak és önkéntesek szakmai fejlődését, továbbképzését is. Ezen túlmenően a Műhely feladata az Echo Network mint nonprofit humán kutatási és fejlesztési hálózat működtetése is.

 

Elérhetőség:


Echo Innovációs Műhely
Alapítás éve: 1997.
H-8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17. I/30.

Tel: +36 (22) 502-276
Fax: +36 (22) 379-622


E-mail:

A Műhellyel kapcsolatos általános kérdéseket, megjegyzéseket az alábbi címre várjuk:
info@echomail.hu

A Műhely fejlesztési programjaival kapcsolatban pedig az alábbi címen várjuk a leveleket:
projekt@echomail.hu

Oldal nyomtatása