Titkok Háza Tudományos Élményközpont

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Európai Unió és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával az Echo Innovációs Műhely és az Óbudai Egyetem kezdeményezésére jött létre a Titkok Háza Tudományos Élményközpont. A program célja a közép-dunántúli iskolák számára a természettudományos élménypedagógiai programkínálat bővítése annak érdekében hogy a természettudományos tárgyak népszerűbbek legyenek, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővüljenek, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás terjedjen és a természettudományos és műszaki pályák népszerűbbek legyenek.

A Fehérvári Civil Központban, a korábbi Technika Házában újszerű, egyedi élményközpontú tanulást támogató elemekkel bővített természettudományi bemutató- és oktatóhely jött létre, az elmúlt 12 hónapban teljesen megújult az élményközpont céljait szolgáló terület. 

A program első szakaszában kidolgozásra került kémia, fizika, matematika, biológia, és alkalmazott természettudomány modulfelelősök vezetésével 10 különböző tematikus programsorozat, beszerzésre kerültek a foglalkozásokhoz szükséges innovatív oktatástechnikai és demonstrációs eszközök is. A bejáráson is megtekintett épületben 300 négyzetméternyi területen került kialakításra az elkülönült élményközpont: egy nagyobb oktató-előadó terem, valamint 5 kisebb tematikus labor, kapcsolódó raktár, tanári/oktatói szoba és kiszolgáló irodai részek készültek el, de kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó is és felújításra került a férfi és női mosdók. A beruházás közel 165 millió forintból valósult meg, ebből 120 millió forintot a kapcsolódó EFOP 3.3.6-os pályázat finanszírozott, 45 millió forintot pedig az Echo Innovációs Műhely, mint saját forrást tett hozzá.

Az épületben tartott foglalkozások különböző formákban valósulnak meg: van szakkör, klub, műhely, kihelyezett természettudományos óra, vetélkedő, versenyek és napközis táborok is. Az élményközpontban alkalmazott projektoktatás minden tanulási egység elsajátítására alkalmas. A tanulás alapvetően önálló, páros és csoportos formákban történik majd. A módszer mindig célirányos, probléma-orientált, a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére épít. Ezt segítik azok korszerű élményt nyújtó eszközök, melyeket az új élményközpontban alkalmaznak majd. 

Az élményközpont havi átlagban 430 főt von be, a központ megnyitása 2019. februárjában volt. További információ a központ honlapján érhető el: www.titkokhaza.hu
Oldal nyomtatása