műhelytanulmányokAz Echo Innovációs Műhely startégiai tervek, koncepciók írásával, szakértői tanulmányok készítésével segíti az önkormányzati, kormányzati és civil fejlesztési programok tervezését és operatív programozását. Szakértőink és munkatársaink elsősorban a helyi civil társadalom fejlesztésével, az ifjúságpoltikával és a drogmegelőzéssel kapcsolatos műhelytanulmányokat írtak az elmúlt tíz évben. Ezen tanulmányok közül többet itt is közreadunk az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület műhelytanulmány sorozatában mely a „Nyílt Lapok” címet viseli. Az általunk készített empirikus kutatások beszámolói az Echo Szociológiai Kutatóintézet kutatásai alatt érhetők el.

Figyelem! A közreadott a műhelytanulmányok kéziratnak minősülnek, hivatkozni ennek figyelembevételével a feltüntetett szerzők, annak hiányában a beszámolót jegyző szervezet engedélyével lehet.

 

Tudatos pénzügyek munkafüzet 1-11. rész a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című programban résztvevő fiatalok számára készült az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 projekt keretei között

Tudatos pénzügyek munkafüzet 12-33. rész a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című programban résztvevő fiatalok számára készült az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 projekt keretei között

A szükséglet-meghatározás nemzetközi és hazai tapasztalatainak, az alkalmazott eszközök használhatóságának összefoglalása (szerk. Rácz)


Nyílt lapok 2008/2
Ifjúsági szolgáltató szervezetek kapcsolatrendszere a Közép-Dunántúli Régióban

Nyílt lapok 2008/1
Háttéranyag a Közép-Dunántúli Ifjúsági Szolgáltatásfejlesztési Stratégiához

Nyílt lapok 2007/5
A gazdálkodó szervezetek véleménye Székesfehérvár MJV Önkormányzat 2007-2010 évi Gazdasági Programjáról

Nyílt lapok 2007/4
Nagycsaládos szervezetek helyzete Magyarországon

Nyílt lapok 2007/3
Az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési eszközeinek regionális sajátosságai valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdései

Nyílt lapok 2007/2
Az ifjúsági szolgáltatások tipológiája és működési jellemzőik Magyarországon

Nyílt lapok 2007/1
Gazdaságfejlesztő és foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek Magyarországon 1995-2005 között

 

Nyílt lapok 2006/2
Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

 

Nyílt lapok 2006/1
Fejér megye drogellenes programja 2006-2008

 

Nyílt lapok 2005/2
Fejér megye drogellenes stratégiája

 

Nyílt lapok 2005/1
Közép-Magyarországi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia

Nyílt lapok 2003/2
Ifjúsági szolgáltatások igényfelmérése a középiskolások körében Székesfehérváron

Nyílt lapok 2003/1
Társadalmi részvétel a környezeti érdekegyeztetésben a Közép-Dunántúli régióban

Nyílt lapok 2002/1
A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron

Nyílt lapok 2001/1
Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz

 

 

Nyílt lapok 2000/3
SAPARD helyzetfeltárás a dél-dunántúli régió kistérségi társulásairól

 

Nyílt lapok 2000/2
Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Operatív Program

Nyílt lapok 2000/1
Helyzetfeltárás a Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Programhoz

Nyílt lapok 1999/3
Zirc, Kisbér és Mór térségének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

 

 

Nyílt lapok 1999/2
Veszprém megye társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Nyílt lapok 1999/1
Az Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

 
Oldal nyomtatása