Enyingi Család és KarrierPont

A Fejér Megyei Kormányhivatal és az Echo Innovációs Műhely konzorciumában megvalósuló pályázat célja a Család és KarrierPont létrehozása és működtetése a fejlesztendő Enyingi járásban a kapcsolódó képzési, kompetencia-fejlesztési, mentori, támogat-tanácsadó szolgáltatásokkal, valamint a társadalmi környezet érzékenyítésével annak érdekében, hogy a járásban javuljon a nők munkaerő-piaci helyzete és a család-munka összeegyeztethetősége. Célunk továbbá az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében, továbbá projektünk ahhoz is hozzájárul, hogy a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontásra kerüljenek a helyi szemléletformáló eszközök nyomán.

Enyingen a nők foglalkoztatási rátája elmarad a férfiakétól, ennek az eltérésnek az egyik oka, hogy nők szülés után átlagnál lényegesen később térnek vissza a munkaerőpiacra, sokan közülük gondozzák a fogyatékos, idős hozzátartozókat is. Ráadásul Fejér megye gazdasági szerkezetében az ipari struktúra dominál, mely nem preferálja a rugalmas munkarendet, az atipikus foglalkoztatási formákat, így a nők munkaerőpiaci integrációja fokozott kihívásokkal küzd, egy erősen öregedő helyi társadalomban. Ezen a helyzeten csak széles társadalmi összefogással, fejlesztő-támogató, motiváló szakmai szolgáltatásokkal, a Fejér Megyei és a Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Stratégiával összhangban lehet csak változtatni, a munkaadók és tágabb társadalmi környezet attitűdjének formálásával együtt, szoros együttműködésben az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával.

A közvetlen célcsoportunk a járáson belül az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása (pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó nők).  Közvetett célcsoportunk a munkaadók és szakmai szervezeteik, a foglalkoztatási paktum tagjai, illetve a magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok.

Jelen projekt sikeres megvalósítása esetén Enyingen a Járási Hivatalhoz kapcsolódva létrejön a Család és KarrierPont, javul a nők atipikus foglalkoztathatóságának helyzete, népszerűbbé válnak az atipikus foglalkoztatási formák, javul a munkáltatók és a munkavállalók együttműködése a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében, valamint bővül a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók kapacitása. Számszerűsítve az eredményeket: a projekt első nyolc hónapjában jelentős infrastruktúra fejlesztés (képzési terem, tanácsadótér, gyermekjátszó-sarok) nyomán létrejön a Központ mely, folyamatosan nyújtja a szakmai szolgáltatásait. 2018. végére 250 hátrányos helyzetű nőt vonunk be munkaerő-piaci integráló programokba a Járási Foglalkoztatási Osztályokon, egyéni fejlesztési tervek alapján a projekt végéig 500 nőt vonunk be kompetencia fejlesztő képzésekbe, fejlesztésekbe, annak érdekében, hogy javuljanak a munkaerőpiaci pozíciójuk, társadalmi-gazdasági helyzetük. Számukra a projekt keretében segítő szolgáltatásokat, mentálhigiénés, szociális, munkaerőpiaci, gyes menedzsment, karriertervezés stb. tanácsadásokat, egyéni fejlesztéseket biztosítunk, havi rendszerességgel, női klubokat szervezünk. A célcsoport hatékony elérése érdekében mobil szolgáltatásokat biztosítunk lefedve a járás egész területét. A projekt során legalább 5 féle képzési programot adaptálunk az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok közül. A kialakított kommunikációs és szemléletformáló ATL (PR cikkek, reklámok) és BTL aktivitás (évenkénti családbarát munkahely pályázat, kitelepülős rendezvények, rendszeres tájékoztató fórumok, negyedévi szakmai műhelyek, félévente akciónapok szervezése) nyomán 1000 fő aktív elérésével megtörténik a helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban.  Együttműködve a járási foglalkoztatási paktummal megtörténik az atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése. Expókon, jó gyakorlatokon, kiadványokon keresztül bemutatásra kerülnek a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök, a nők és férfiak változó szerepeinek tudatosítása, valamint komplex kommunikációs kampány segíti a társadalmi környezet attitűdjének formálását. A sikeres szakmai megvalósítás érdekében a nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének megjelenését segítendő tartós együttműködéseket generálunk legalább 20 foglalkoztatóval. Gyermekfelügyeleti segítő szolgáltatás nyomán fokozódik, bővül legalább 50 nő életében a munka és család összeegyeztetésének lehetősége. A projekt több mint egy tucat együttműködő partnerrel együtt valósul meg

Oldal nyomtatása