munkatársak
Az Echo Innovációs Műhelynek és az általa alapított Echo Nonprofit Networknek több mint 50 főállású munkatársa és több tucat önkéntese dolgozik nap, mint nap a társadalmi szolgáltatásaink magas szintű biztosításán. A munkaszervezet irodai rendszerben épül fel, egy-egy szervezeti egység munkáját irodavezetők irányítják. Míg korábban minden munkatárs jellemzően egy adott tagszervezetünknél végzett szakmai munkát, jelenleg a munkatársak szakmai kompetenciájuknak megfelelő szakterületen network szintű programok megvalósításán dolgoznak.
 
 
 
Dr.Zugor Zsuzsanna
elnök, gazdasági igazgató
zugor.zsuzsanna@echomail.hu
 
Szociálpolitikusként végzett 2003-ban a Pécsi Tudományegyetemen, majd a Közép-Dunántúli Regionális Forrásközpont munkatársaként először a gyermekjóléti munkacsoport vezetőjeként találkozott a társadalom peremén élők kirekesztettségével, majd civil hálózatfejlesztési programon dolgozott Fejér és Nógrád megyében a Forrásközpont programvezetőjeként. 2005-től az Echo Innovációs Műhely helyi demokrácia-fejlesztő programjait koordinálta, majd 2006-tól az Echo Network network referensi feladatait látta el. Jelenleg az Echo Innovációs Műhely elnökeként felügyeli a fejlesztő programokat és az Echo Nonprofit Network pénzügyi elszámolásait. Szakmai érdeklődésének középpontjában a nonprofit szervezetek humán és gazdasági erőforrásainak tanulmányozása és fejlesztése áll. Oktatóként részt vesz a Kodolányi János Egyetem szociális munkás és emberi erőforrás szakos képzésében is. Az Echo Network EU projektjeinek pénzügyi vezetője.
 
 
  
Domokos Tamás
stratégiai igazgató
tdomokos@echomail.hu
 
Az egyetemi tanulmányok mellett az Echo Oktatáskutató Műhelyben kezdte kutatói pályafutását 1996-ban. Több közvélemény-kutató cégnél és nonprofit kutatócsoportnál dolgozott, 2004-től az Echo Szociológiai Kutatóintézet, majd a Magyar Vársokutató Intézet igazgatója, 2014-től az Echo Network Zrt. vezérigazgatója. Fő kutatási területe a fiatalok értékrendjének változása, valamint a felnőtté válás szociológiai problémái. Ezen túl ifjúságkutatásokat végez a tanulók mentálhigiénés helyzetéről, droghasználatáról, magatartás és viselkedéskultúrájáról. Jelenleg két nagyobb kutatási programon dolgozik, a kelet-európai civil szervezetek életciklusát valamint a fiatalok önálló életkezdési stratégiáit vizsgálja a posztszocialista átalakulás tükrében. A Kodolányi János Egyetem Fejlesztő Szociológia Kutatótanszék vezetője, egyetemi docens. A Titkok Háza Tudományos Élményközpont módszertani igazgatója, a Serenitas Science Scholarships nemzetközi ösztöndíjprogram vezetője. A kvantitatív kutatásmódszertan szakértője, ezen belül a mintavételi technikák alkalmazási kérdéseivel, problémáival foglalkozik. Az Echo Nonprofit Networkon belül mind a kutatási programok, mind pedig a fejlesztő programok módszertani kérdéseit felügyeli. Társadalmi munkában több közép-dunántúli civil szervezet vezetőségének munkáját segíti.
 
 
 
Borján Tamás
üzemeltetési igazgató
szervezes@fckkft.hu
 
Villamos üzemmérnökként végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Számítógéptechnikai Intézetében 1986-ban. Vállalati, majd egészségügyi informatikai környezetben dolgozott fejlesztési, szervezési, értékesítési és operatív vezetői területen. Foglalkozott igényfelméréssel és elemzéssel, megvalósíthatósági elemzéssel, termékbevezetéssel, oktatással, marketing tevékenységgel. Tanácsadói és fejlesztői feladatokat vállalt felnőttképzéssel foglalkozó intézmények ügyviteli munkájának informatikai támogatásában.
A civil szférában kulturális és természeti értékek feltárásán és megőrzésén dolgozó, helytörténeti kutatásokat folytató egyesület munkájában vállal aktív szerepet.
A Fehérvári Civil Központ Nkft. ügyvezetőjeként irányítja a Fehérvári Civil Központ működését, felügyeli és koordinálja az Echo Nonprofit Network szervezeteinek működéséhez szükséges infrastrukturális hátteret, valamint részt vesz a Fehérvári Civil Központ fejlesztési, és felújítási folyamataihoz kapcsolódó tevékenységekben.
 
 
 
Rózsás Ildikó
ifújságszakmai igazgató
Kaptár Országos Ifjúság Szolgáltató Nkft.
rozsasildiko@echomail.hu
 
Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzés és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán andragógusként, felnőttképzés szervező szakirányon végzett. 2005- ben kezdett dolgozni Kőszárhegyen, az önkormányzatnál civil és ifjúsági referensként. Kezdetben civil ügyek, a helyi közösségi élet szervezése volt a feladata- klasszikus települési művelődésszervezői feladatok, így például Falunapok szervezése, nemzeti ünnepek- majd egyre nagyobb teret nyert a fiatalok szabadidős programjainak szervezése. 2009-ben lett része az Echo csapatának, feladata a település fiataljainak feltérképezése, a közvetlen környezetükben történő elérése, lakótelepeken, parkokban és iskolákban egyaránt. Elsősorban a fiatalok állampolgári részvételre való ösztönzés, a gyermek és emberi jogok, valamint a fiatalkorúak bűnelkövetése és büntetés végrehajtási helyzete közvetlen és tág környezetünkben áll a fókuszában. 2012 óta a Kaptár Ifjúsági Iroda vezetője.
 
 
 
Ruff Tamás
kutatási igazgató
Magyar Városkutató Intézet
truff@echomail.hu
 
Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Szociológia szakán végezte. Szakdolgozatának témája a jövő nemzedékek jogainak kérdése. 2004-től az Echo Szociológiai Kutatóintézet adatfelvételi vezetője, 2016-tól a Magyar Városkutató Intézet kutatási igazgatója. Feladata a kutatóintézet szociológiai adatfelvételeinek operatív irányítása (kérdezői hálózat koordinálása, mintavételi, adatfelvételi tervek megvalósítása, statisztikai elemzések) és ellenőrzése. Kutatásmódszertani területe az adatgyűjtési és kérdezéstechnikai módszerek hatékonysága, kutatási területe pedig a politológiai jellegű, a nonprofit szféra és az ifjúság körében végzett kutatásokra terjed ki. Ennek keretében több települési és regionális ifjúságkutatásban vett részt, foglalkozott a helyi demokráciával kapcsolatos kutatások kapcsán a társadalmi részvétel kérdésével, illetve Székesfehérvár szociális térképének elkészítésében is aktív szerepet vállalt. Az Echo Nonprofit Networkon belül elsősorban szociológiai kutatások tervezésében és elemzésében működik közre, de oktatóként is megállja a helyét a fejlesztő programokhoz kapcsolódó képzéseken.

 
  
Berdó – Kovács Erika
irodavezető
Székesfehérvári Család és KarrierPont
Fejér Megyei Civil Információs Centrum
berdo-kovacs.erika@echomail.hu
 
Az Eötvös József Főiskolán szerezte meg végzettségét 2008-ban művelődésszervezőként művészeti szervező szakirányon, informatikus könyvtárosként intézménymenedzsment és marketing szakirányon, illetve médiakommunikációból is diplomázott. 2008 és 2010 között foglalkoztatási mentorként, majd művelődésszervezőként dolgozott. Az Echo csapatába 2012-ben került, azóta mediátori végzettséget szerzett és jelenleg hallgató a Szent István Egyetem emberi erőforrás és tanácsadó szakán. Az Echo Nonprofit Network munkatársaként tapasztalatot szerzett önkéntes menedzsmentben és közösségfejlesztésben egyaránt. Számos közösségfejlesztést és önkéntességet népszerűsítő program szakmai munkatársa napjainkban is. Részt vett a Fehérvári Civil Központ felnőttképzési akkreditációs eljárásában és projektvezetőként az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért szervezetfejlesztési projektjében. 2013 óta koordinálja a Fejér Megyei Civil Információs Centrum irodáját. A Székesfehérvári Család és KarrierPont szakmai vezetője 2018 óta. 
 
 
 
Katonáné Bellovits Andrea
irodavezető
Alba Regia CLLD iroda
katonane.andrea@echomail.hu
 
Testnevelés- népművelés szakos tanárként végzett 1986-ban Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Ezt követően 5 évet tanított általános iskolában, majd 25 évet közigazgatásban tevékenykedett, elsősorban foglalkoztatáspolitikai területen. 1992-2010-ig vezette a várpalotai munkaügyi kirendeltséget, majd 2011-2014 között a munkaügyi központ igazgatója volt Veszprémben. 1998-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Továbbképző Intézetében személyügyi szakosító másoddiplomát szerzett munkaerőpiaci szakirányon. Vezetőként feladatai közé tartozott a foglalkoztatáspolitikához köthető és a munkaügyi szervezet által megvalósított európai uniós forrásból biztosított különböző projektek tervezése, végrehajtása és szakmai megvalósulásuk nyomon követése.
2015-2017-ig a várpalotai járási hivatal vezetője volt.
2017. szeptemberétől az Echo Innovációs Műhely Alba Regia CLLD irodavezetőjeként koordinálja a munkaszervezet tevékenységét a TOP-7.1.1 projektben és ügyfélszolgálati tevékenységet végez a potenciális és nyertes támogatást igénylők körében. 
 
 
 
Réti Andrea
irodavezető
Echo Titkárság
reti.andrea@echomail.hu
 
Munkaügyi és társadalombiztosítási szakemberként – munkaügyi kapcsolatok specializácóval – végzett 2014-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. A jogi asszisztensi végzettsége mellett bérügyintéző, illetve közbeszerzési ügyintéző szakképzettséget is szerzett az évek folyamán.
Az Echo cégcsoportnál  2013-ban kezdett el dolgozni  ügyintézőként a titkárságon. Az elmúlt években több projektben részt vett, rendszeresen közreműködik a pályázatok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Feladatai közé tartozik továbbá a munkaszerződések és egyéb munkaügyi megállapodások előkészítése, a jogi képviselővel történő kapcsolattartás is.
 
 
 
Simon Rita
irodavezető
Network Kommunikációs Központ
simon.rita27@gmail.com
 
2004-ben végzett Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Főiskolán kommunikáció-történelem szakon és újságíró, illetve hadtudományi specializáció szakirányokon. Főiskolai gyakorlatát a Fehérvár Rádióban töltötte, amely az első munkahelye is lett végül. Hét évig dolgozott a rádiónál. Kezdetben sportriporterként, majd hírszerkesztő-hírolvasó riporterként tájékoztatta a székesfehérváriakat a nagyvilág és a helyi hírekről. 2012 óta dolgozik az Echo Innovációs Műhelynél, majd 2013-tól az Echo Nonprofit Networknél, mint kommunikációs referens. Feladatai széleskörűek, tevékenységével a Network szervezeteinek kommunikációját segíti, melyek közé tartozik a kapcsolattartás a sajtóval, honlap szerkesztés és rendezvények moderálása.
2014-től a Helyi Érték közéleti magazin felelős szerkesztője és újságírója. A lap a helyi közösségek formabontó, újszerű, értékteremtő kezdeményezései mellett ismert, érdekes embereket is bemutat, úgy, ahogy egyébként nem szokás.
 

 
Oldal nyomtatása