EU projekttervező munkacsoport
 
A civil szervezetek számára Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz nagy kihívást, felelősséget és egyben az ugrásszerű fejlődés lehetőség is magával hozta. Az Európai Unió területén teljesen általános, hogy egy tipikus európai civil szervezet a bevételének hozzávetőlegesen felét állami támogatásból biztosítja. Bár a civil szférának juttatott állami támogatás mértéke eltérő lehet az egyes tagországokban, a civil szervezetek bevételének az a hányada, amely közforrásokból származik, többé-kevésbé állandó az egész Unióban. Ezért a non-profit szervezetek és a közösségi alapok közötti pénzügyi kapcsolat is létfontosságú, ezen kapcsolat pedig alapvetően pályázati projekteken keresztül valósul meg.
 
Bár a közpénzek nagy része a nemzeti kormányoktól, regionális és helyi hatóságoktól valamint a nemzeti, regionális és helyi szinten működő fél-kormányzati szervektől (minisztériumi háttérintézmények, állami közalapítványok) érkezik a civil szférába, az évek során az EU illetve az  Európai Bizottság is fontos pénzügyi forrássá vált a hazai non-profit szféra számára. Noha az erre fordított összegek nem túl jelentősek a szektor működési szükségleteihez képest, a teljes EU költségvetéshez képest pedig főleg nem, de mégis fontosak, és fontosságuk túlmutat az aktuálisan bevont forrásokon.
 
A 2002-ben meghozott Európai Tanács rendeletek, amelyek az Uniós költségvetésre vonatkozóan új pénzügyi szabályokat vezettek be, egyenesen kizárták a támogatásra jogosultak köréből azokat a szervezeteket, amelyek nem rendelkeztek a szükséges adminisztratív háttérrel, szervezettel, kidolgozott szabályzatokkal  vagy anyagi erőforrásokkal, a jogosult szervezetek pedig a jelentkezéssel járó költségek, erőfeszítés és az elért eredmény közötti aránytalanság miatt hajlottak a távolmaradásra. Ezek a lépések oda vezettek, hogy az európai civil szféra általában elvesztette a bizalmát a Bizottságban, a magyarországi civil szektort pedig teljesen felkészületlenül érte a brüsszeli adminisztrációs kényszer, és a szervezetek túlnyomó többségét már a pályázat maga elriasztja.

Az Echo Innovációs Műhely a maga szerény eszközeivel illetve kapacitásával ezen kíván változtati azzal, hogy létrehozott egy olyan munkacsoportot mely azon dolgozik már évek óta, hogy a régióban működő nagyobb civil szervezetek alkalmasak legynek nagyobb EU pályázati projeketk elkészítésére, a támogatás elnyerésére és a projektek megvalósítására. Munkánk sikerét jelzi, hogy több mint egy tucat EU projektet generáltunk helyi civil szervezetknél, melyek közül a nyertes projektek összértékben több mint 250 millió forinttal bővítették a nonprofit szervezetek anyagi erőforrásiait.
 
 
 
Oldal nyomtatása