Echo Network Oktatási Központ
Üdvözöljük az Echo Innovációs Műhely Oktatási Központjának oldalán!
 
 
A Fehérvári Civil Központ akkreditált oktatási intézményként térítésmentes vagy kedvezményes képzéseket hirdet elsősorban Fejér megyében a lakosok munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében ez élethosszig tartó tanulás jegyében. Képzési programjaink többsége sikeres Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően programba való bekapcsolódás esetében ingyenes. A képzésekre jelentkezni a Fehérvári Civil Központban (8000 Székesfehárvár, Rákóczi u. 25.  fsz 6. iroda) lehet.
 
 
 
 
Jelenleg nincs meghírdetett képzési programunk
 
 
 
Fehérvári Civil Központ Nonprofit Kft. Echo Network Oktatási Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00178-2013
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-2938
Telefon: 22/502-276     email: oktatas@echomail.hu

 


 Korábbi képzéseink:
 
1. Önkéntes menedzsment: 24 órás

 

Képzés helyszín: Fehérvári Civil Központ, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u 25.

Képzési programunk célja, hogy segítsük a társadalomban jelenlevő szervezetek és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését. A tréning keretén belül megismerkedhetnek az aktuális törvényi szabályozásokkal, lehetőségekkel, toborzási technikákkal, önkéntes menedzsmenttel, stratégiával, dokumentációval. Betekintést nyerhet a fogadó szervezetek hazai és nemzetközi működésébe, tájékoztatást kapnak az iskolai közösségi szolgálatról és annak szervezéséről.

 

 

2. ECDL Start: 48 órás, 4 modulos képzés


Képzés helyszíne: Fehérvári Civil Központ, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u 25.

A képzés témakörei:

 • számítógépes alapismeretek
 • szövegszerkesztés
 • on-line alapismeretek
 • prezentáció.

A képzés ECDL vizsgával zárul.

 

 
3. Bérügyintéző (OKJ szám: OKJ 5134401): 120 óra
 • Bérügyintéző tanfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés: Bérügyintéző
 • Bérügyintéző képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány
A Bérügyintéző képzés főbb tantárgyai, moduljai:
 • 10154-12 Munkaerő-gazdálkodás
 • 10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása4. Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam (OKJ szám: OKJ 5134303): 40 óra
 • Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés: Pénztárkezelő és valutapénztáros
 • Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány
A Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés főbb tantárgyai, moduljai:
 • 10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
 • 10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
 

5. Targoncavezető tanfolyam (OKJ szám: OKJ 32 582 02): 30 óra

 • Targoncavezető tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Targoncavezető
 • Targoncavezető képzés előfeltétele: befejezett 8. évfolyam után + egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 

6. Képzési program az értékelési eljárásokról az ifjúsági szervezetek számára

A képzés elsődleges célja, az érintett ifjúsági szervezetek felkészítése szakmailag megalapozott program és tevékenység értékelések lebonyolítására annak érdekében, hogy a munkájuk színvonala érezhetően emelkedjen. A képzés végére a hallgatók eljutnak oda, hogy 
- önállóan meg tudnak tervezni és szakmai hibák nélkül végrehajtani egy projekt vagy programértékelésit;
- képesek csökkenteni a mintavételi és nem mintavételi hibából fakadó torzulásokat az értékelési folyamatban;
- elemzési és adatértelmezési gyakorlatra tesznek szert
- növekszik az együttműködési képességük7. EU Projekttervezés és projektmenedzsment ifjúsági szervezetek számára

A képzés célja:
A képzési program első változatát sikerrel bonyolítottuk le az Echo Innovációs Műhely egyesülettel közösen 2007-ben. Ezen felbuzdulva annak továbbfejlesztett, kiegészített változatát ismét meg szeretnénk hirdetni újabb három kiválasztott kistérség formális és informális ifjúsági szervezeteinek és közösségeinek kérdőíves megkeresésével indul, mely feltáró munka során ezen szervezetek EU kompetenciáit, információs és módszertani szükségleteit, az EU programok és közösségi kezdeményezések támogatásában és indukálásában eddig játszott szerepeit, tapasztalatait valamint jövőre vonatkozó szándékait tárja fel. E feltáró munka alapján kerül véglegesítésre a képzés térséghez és ifjúsági szükségleteihez igazított célzott tananyaga, mely tartalmazza az EU alapok és források rendszerének bemutatását, a szükségletfeltárást, a projekttervezés és menedzsment alapjait. Az Európai Bizottság 1992-ben elfogadta, hogy a PCM (projektciklus-menedzsment) legyen a EU projektek tervezésének és végrehajtásának fő eszköze így ennek gyakorlására a képzés során különös hangsúlyt fektetünk, de a gyakorlati modul kitér a logframe, az indikátorrendszer, a TOR, az ex ante és ex post értékelés stb alkalmazási módjára is a potenciális ifjúsági projektekben. Az ifjúsági szervezetek által az országban eddig megvalósított EU projekteket (pl. Phare Access, Youth 2000 részeként) esettanulmányi szinten dolgozunk fel a valós partnerségi projekttervezésre való felkészülés részeként.

Célcsoport: Ifjúsági szervezetek


 
8.Szakmai képzési program a hazai ifjúsági pályázatok hatékony elszámolásához

A képzés célja:
A képzés célja az ifjúsági szervezetek vezetőinek felkészítése arra, hogy a hazai ifjúsági célú pályázatok (pl. RIT, GYIA NCA, NKA stb.) elszámolását szakmai hibák nélkül, sikeresen tudják megvalósítani. A pályázat során 7 régió központban szervezünk 2 napos szakmai képzést az ifjúsági szervezetek vezetőinek. Mivel az ifjúsági pályázatoknál gyakran nem a kedvezményezettek a pénzügyi felelősök, mert azok informális közösségek, csoportok különös figyelme fordítunk a kötelezettség vállaló és a szakmai megvalósító közötti szervezeti és elszámolási konfliktusok kezelésére. A 7 helyszínen, helyszínenként maximálisan 16 fős csoportban zajlik a teljesen gyakorlat orientált képzés.

Célcsoport: ifjúsági szervezetek vezetői, pályázati felelősei, könyvelői
 


9. Ifjúsági képzés a deliberatív demokrácia technikákról

A képzés célja:
A képzés elsődleges célja, a fiatalok illetve csoportjaik alkalmassá tétele arra, hogy az önkormányzati döntéseket és különösen a döntéshozatali mechanizmusokat a fiatalok számára átláthatóvá tegye és azokat monitorozza, az ifjúsági érdekeket, véleményeket hatékonyan és rendszerezett formában közvetítse a döntéshozók felé. Ezáltal egyrészt erősödik a korosztályi részvételi demokrácia, másrészt fokozódik a valós társadalmi kontroll. A képzés célja elméletben és gyakorlatban felkészíteni és segíteni a képzés résztvevőit, hogy egy helyi ifjúsági közösségen belül egy általuk kiválasztott vagy kidolgozott technika segítségével,állampolgári részvétellel akcióprojektet tervezzenek és valósítsanak meg, amely aktuális ifjúsági problémákra irányítja a döntéshozók figyelmét.


 
10. Diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok képzése

A képzés célja: A 40 órás  továbbképzési program célja a közoktatási intézményeken belül működő diákönkormányzatok, tanulói önkormányzatok, iskolai diákbizottságok munkáját és működését segítő, patronáló pedagógusok képzése, felkészítése az e státusszal, megbízással összefüggő jogi, szervezési és módszertani feladatok ellátására és az ebből fakadó konfliktusok kezelésére. Közoktatási intézményekben dolgozó diákönkormányzatot segítő, patronáló pedagógusok tematikus képzése annak érdekében, hogy munkájukat szakszerűen, a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével és eredményesen, sikeresen tudják elvégezni.

11. Kortárs segítők képzése

A képzés célja: Olyan fiatalok, elsősorban középiskolások felkszítése önkéntes munka keretében végeztt prevenciós munkára a konstruktív életvezetés kialakítása érdekében a korosztályi csoportokban, elsősorban a kábítószerfogyasztás egyéni és társadalmi ártalmainak csökkentése éredekében.
Oldal nyomtatása