EFOP-1.2.11-16-2017-00028_B

 
Projektkód: EFOP-1.2.11-16-2017-00028
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Esély a fiataloknak Sárbogárdon
Konzorciumi partner: Echo Innovációs Műhely
Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2020.12.01.

 
Projekt tartalma:
Fejér megyében is jól ismert tendencia, hogy a vidéki fiatalok (különösen a fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő járásokban) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak, mind a számukra rendelkezésre álló szolgáltatások, mind a munkalehetőségek, az infrastrukturális feltételek és közösségi aktivitások tekintetében rosszabb helyzetben vannak, mint a megyei jogú városokban élők.
Ezzel párhuzamosan a humán közszolgáltatások (különösen az önkormányzati szolgáltatásokat nézve) erőforrás hiányosak, nincs elegendő szociális munkás, idősgondozó, mentálhigiénés szakember, fejlesztő pedagógus, képzési szakember stb. Az öregedő településszerkezet miatt ugyanakkor sok felújítandó, eladó családi ház van, készül az ipari park, vállalkozási inkubátor ház. Mindezen tényezőket együttesen figyelembe véve a fiatalok itt maradását vagy idecsábítását segítő komplex program hatékonyan tudná segíteni nemcsak a fiatalok élethelyzetének javítását, hanem a település jövőjének fenntarthatóságát is.
Pályázatunk célja a Sárbogárdon élő, vagy innen elszármazott, valamint az itt letelepedni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy élni tudjanak az itt fellelhető lehetőségekkel és ezen a településen tudjanak családot alapítani és egzisztenciát teremteni. Ennek érdekében a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése részeként 250 órában munkaerőpiaci és vállalkozási kompetencia fejlesztést biztosítunk, 1200 órában elhelyezkedést szolgáló egyéni tanácsadást, életpálya tervezést nyújtunk, 125 órában igényfeltáró csoportos foglalkozást, 250 órában pályaorientációs csoportos foglalkozást, 100 órában pedig álláskeresési technikák oktatását végezzük 80 főnek, a munkaszerzési ismeretek bővítése részeként 3 alkalommal rendezzük meg a szakmák napja rendezvényt.
A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek részeként 12 alkalommal szakmai műhelyt, 2 alkalommal műhelykonferenciát, 3 alkalommal a hiányszakmákról tájékoztató fórumot, 3 alkalommal a cselekvési terv társadalmasításához kapcsolódó fórumot szervezünk, 12 alkalommal munkáltatói fórumokat, 3 alkalommal pedig állásbörzét szervezünk. Az igények alapján városi ifjúsági tanácsot hozunk létre, melyet 36 hónapon keresztül mentorálunk.
A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás és helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a fiatalok számára tevékenység részeként két alkalommal munkahelyi elhelyezkedést szolgáló csoportos szolgáltatásként tematikus képzéseket tartunk, a hiányzó humán szolgáltatási szakmákban való elhelyezkedését segítendő pénzbeli juttatást is adunk a célcsoport számára maximum 24 hónapon keresztül minimum 15 fő számára. Az ismeretátadás és ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása során komplex „esély otthon” információs és tanácsadó pontot is működtetünk a projekt alatt.
Hazai és uniós pályázati programokban való részvételt segítő kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozásokat 300 órában szervezünk, projektfejlesztő szakértői szolgáltatást biztosítunk fiataloknak, tájékoztató fórumokat szervezünk a célcsoport számára, összesen 10 alkalommal. A városunkban megvalósuló hazai és uniós pályázati programokban való részvételt érdekében személyre szabott egyéni tanácsadásokat biztosítunk legalább 40 fiatalnak 500 órában.
A fiatalok helyben maradását jó gyakorlatok átvételével is elő kívánjuk segíteni. Ennek részeként átvéve a Kaptár Ifjúsági Iroda "Pont neked" című kompetencia fejlesztő programját és módszertanát 200 órában állampolgári kompetenciát, 200 órában konstruktív életvezetési kompetenciát fejlesztünk, adaptáljuk és bevezetjük városunkban a Települési Ifjúsági Kedvezmény Kártya rendszerét, adaptáljuk a CADET-LINK komplex tehetséggondozó programsorozatot és nálunk is bevezetésre kerül a máshol már sikeres helyi fiatal vállalkozók expoja.A projekt mindösszesen 375 fiatalt von be, a vállalt indikátorra 65 fő (a 25 év alatti résztvevőkre).
Oldal nyomtatása