GINOP-5.1.4-17-2017-00005
 
 
 

Projekt kódja: GINOP-5.1.4-17-2017-00005
Projekt címe:Tranzitfoglalkoztatással az enyingi közösségért
Kedvezményezett: Echo Innovációs Műhely
Szerződött támogatás összege: 75 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2020.06.30.
 
 
 
 
 
 
Projekt összefoglalása: 
Pályázatunk célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási – foglalkozatással egybekötött képzési – program segítségével a Fejér megyei Enying járásban, összhangban a 2016 decemberében elfogadott Fejér Megyei Foglalkoztatási Stratégiában meghatározottakkal. A térségben megvalósítandó tranzitfoglalkoztatási program, tartósan tudna segíteni több tucat, alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező, hátrányos helyzetű, elsősorban roma család életén, esélyt kínálva számukra a közfoglalkoztatás alternatívájaként. Jelen projekt biztosítja a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálását, a munkanélküliek és inaktívak munkába állását segítő aktív intézkedések megerősítését, ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz. A programunk alapeleme a folyamatos mentorálás, pszicho-szociális támogatás, a motiváció erősítése és fenntartása. Emellett nagy hangsúlyt helyezünk az alapkészségek és a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéshez elengedhetetlen szociális kompetenciák fejlesztésére. A program keretében megszervezett három féle szakképzés a gyakorlati munkavégzésbe ágyazottan valósul meg, így esélyt kínál azoknak, akik a hagyományos rendszerű iskolai oktatásba már nem tudnának beilleszkedni. A projekt célcsoportja a járáson belül a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, legalább hat hónapja munkanélküli/inaktív személyek; a szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli/inaktív személyek; és a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek. A célcsoport meghatározásában és konkrét kiválasztásában együttműködtünk a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával, a Fejér Megyei Önkormányzat által gesztorált Fejér Megyei Foglalkoztatási Fórummal és a járási foglalkoztatási paktummal. A projekt várható eredményeként 30 fő hátrányos helyzetű munkanélküli embert bevonás után egyéni fejlesztési terv alapján foglalkoztatással egybekötött 6 hónapos szakképzésbe vonunk, sor kerül a képzésbe vont hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatására és legalább 20 fő nyílt munkaerő-piaci elhelyezése és/vagy önfoglalkoztatóvá válása történik meg, miközben javítjuk a hátrányos helyzetű emberek és családjaik életkörülményeit és bővül a helyi vállalkozások humánerőforrása is. További várható eredmény, hogy a támogató pszichoszociális és életvezetést stabilizáló szolgáltatásoknak köszönhetőn a bevont hátrányos helyzetű emberek konstruktív életvezetése, önképe és konfliktuskezelő képessége és is fejlődik s ez hosszú távon segíti integrációjukat. A projektben megvalósul a célcsoport bevonása, toborzása, egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálata, felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, foglalkoztatásra, tartós elhelyezkedésre. 30 főnek a foglalkoztatással szerves egységben megvalósított (munkaviszonyon alapuló), iskolarendszeren kívüli, a kulcsképességek fejlesztésével összekapcsolt OKJ képzése az alábbi szakmákban zajlik: OKJ 2181401 Családellátó (10 fő), 3162202 Faiskolai kertész (10 fő), 2162101 Lóápoló és gondozó (10 fő). Szakmai vezető, képzésszervező és gyakorlati képzésvezető segíti a munkát. Képességfelmérés alapján egyéni fejlesztési terv készül mind a 30 főre, amely terv megvalósítását 225 órányi tematikus tanácsadók (pályatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás) valamint tréningek (munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő, igényfeltáró csoportos foglalkozás, álláskeresési technikák oktatása) segítik személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásként. A projekt sikeres szakmai megvalósítása érdekében 20 hónap alatt heti 40 órában foglalkoztatási mentort biztosítunk. Képzést és foglalkoztatás segítő eszközöket, gépeket, kisértékű szerszámokat és munkaruhát is vásárolunk a célcsoport sikeres foglalkoztatásához, a célcsoport foglalkoztatását átlagosan 6 hónapra tervezzük. A célcsoport OKJ képzésben és kompetencia-fejlesztésben való részvétele mellett zajlik a kompetencia fejlesztés előkészítve a nyílt munkaerőpaicra való tranzitálást is. A projekt során hat hónapon keresztül nyújtjuk a személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés szolgáltatást az összes célcsoporttagnak, a projekt szakmai megvalósítása során munkáltatói fórumokat is szervezünk a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés biztosítása érdekében. A projekt végén legalább 20 fő lesz állásban a nyílt munkaerőpiacon, hosszú távú eredményként (a zárás után 180 nappal) legalább 15 fő tartós munkaerőpiaci integrációja valósul meg. A projekt végén a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése alapján disszeminációs tevékenységet is végzünk.
 
2018. december 3.
 
A toborzást követően a kiválasztási eljárást sikeresen teljesítő, az előírásoknak megfelelő 29 fővel és aláírásra került a projektbe vonási megállapodás. A kiválasztási eljárás eredményeképp 9 fő férfi és 20 fő nő került bevonásra, majd ezt követően megkezdődött a 29 fő minimum 6 hónapos támogatott foglalkoztatása,
 
2018. december 28.
 
Aláírásra kerültek a képzési szerződések. A helyi igényekhez igazodva a képzési terület végül "Építő és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető), valamint "Kiskerti növénytermesztő" lett, a tranzit program céljainak minél eredményesebb teljesítése érdekében.
 
2019. január 14.
 
További 1 fő férfi került bevonásra a programba.
Oldal nyomtatása