képzési program


Alapképzés a határon átnyúló közösségi programok és kezdeményezések tervezéséhez és az európai területi együttműködési csoportosulások létrehozásához

 

 

 

A képzés keretprogramja

A képzés a Pro Professione Alapítvány (Magyarország) és a Szövetség a Közös Célokért (Szlovákia) együttműködésében megvalósuló „A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása”  Interreg IIIA HUSKUA/05/01/303 program keretén belül kerül megvalósításra az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület szervezésében három modell-térségben. A képzés magyar és szlovák résztvevőkkel zajlik párhuzamosan a Tatai-Révkomáromi, a Losonci-Salgótarjáni illetve az Edelényi-Rozsnyói térségekben október 24-26 között.

 

A képzés háttere

A határon átnyúló területfejlesztési programok, gazdasági és társadalmi együttműködések keretei alapvetően megváltoznak 2008-tól, több lehetőséget is megnyitva a határ menti térségek számára. Közismert, hogy szlovák-magyar határ melletti kistérségekben működő önkormányzatok és társadalmi partnereik többsége számára gondot jelent a fejlesztési programjaik, gyakran még működésük finanszírozása is. A hazai források e tekintetben végesek, a régióba érkező támogatások messze elmaradnak az igényektől. Könnyű belátni, hogy ez hosszabb távon sem fog változni, de ugyanakkor azt is jó tudni, hogy 2007-2013 között a határ menti együttműködések támogatására a korábbi eurorégiókat felváltó térségi szintű intézmény került kialakításra az Európai Területi Együttműködési Csoport (EGTC). Az EGTC olyan alulról szerveződő, helyi összefogással létrehozott speciális határmenti társulás, új jogi forma, melynek tagjai helyi fejlesztéseik finanszírozásához új európai uniós alapok segítségét vehetik igénybe.

 

A képzés célja

A képzési programunk célja a magyar-szlovák közös határszakaszon elhelyezkedő területileg hátrányos helyzetű vidéki szervezetek és intézmények, önkormányzatok felkészítése az eurorégiókat felváltó, jogi személyiséggel rendelkező ún. EGTC-k létrehozására és működtetésére valamint a határon átnyúló partnerségben megvalósuló közös gazdasági, kulturális és társadalmi programok tervezésére. A képzés során a résztvevők megismerik a határon átnyúló együttműködések módszertani alapjait, jogi kereteit, potenciális forrásait valamint a programok társadalmasításának eszközeit

Hosszú távú cél, hogy a képzést követően helyi szinten kialakuljanak az együttműködő csoportok, amelyek a megismert technikák és módszerek és részvételi technikák alkalmazásával képesek határon átnyúló helyi projekteket megvalósítani és ezekkel a technikákkal a helyi közösség más tagjait is megismertetni.

 Az EGTC rendelet értelmében az együttműködő csoportoknak képeseknek kell lennie a az EU által társfinanszírozott együttműködési programok (ERFA, Strukturális Alapok) és az állami vagy regionális/megyei/járási szinten kezdeményezett programok végrehajtására. E tekintetben a menedzsment feladatokat ellátni képes mikrotérségi gesztorok, munkaszervezetek felkészítése elsődleges fontosságú, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az együttműködő települések valós igényeinek megfelelő területi együttműködések és adekvát programok meg is valósuljanak.

 

 

 

A képzések időpontja és helyszíne

Térség

Időpont

Helyszín

Komárom-Tata-Révkomárom

2007.okt. 24-25-26.

Révkomárom

Hotel Európa

94501 Komarno, M.R. Stefanika u. 1.

(Slovakia)

Salgótarján-Losonc

2007.okt. 24-25-26.

Salgótarján

Galcsik Fogadó

3100 Salgótarján, Karacs út 9.

(Magyarország)

Edelény-Rozsnyó

2007.okt. 24-25-26.

Jósvafő

Tengerszem Szálló

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

(Magyarország)

 

A képzési tematika

Cím

Téma

Előadó

A közösségi alapok és kapcsolódásuk a határon átnyúló programokhoz

(2007-2013)

§       Strukturális alapok célrendszere

§       Támogatandó prioritások

§       Végrehajtási fő szabályok

§       Programozási követelmények

Dr. Kulcsár László

(Szent István Egyetem, NYME)

Az EGTC rendelet és annak hatása a határon átnyúló mikrotérségi együttműködésekre

§       EGTC előzményei

§       implementációs szakasz

§       részvételi lehetőség, célterületek

§       gesztor szervezetek

Dr. Jankai Norbert

(Ister Granum Kht.)

Európai Területi Együttműködés magyar-szlovák operatív programjának prioritásai és beavatkozási területei

§       célterület

§       startégiai elemek

§       specifikus célok

§       prioritási tengelyek

§       kapcsolódó pályázati rendszer

Ocskay Gyula

(Ister Granum Kht.)

A projekt tervezése

§       projekt ötlet részletezése

§       logikai keretmátrix gyakorlása

Ruff Tamás

(Echo Survey Institute)

A határon átnyúló kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás

§       szükségletfeltárás folyamata kvalitatív módszerek

§       kvantitív módszerek

§      elemzési szintek

Mahler Balázs

(Echo Research Center Magyarország)

Leader tapasztalatok az Európai Unióban

§       nemzetközi tapasztalatok

§       partnerség a közösségi kezdeményezésben

Dr. Nemes Gusztáv

(MTA Közgazdasági Kutatóintézet)

Közös lépések - Közös utak

§       hálózati munka fejlesztése

§       határon átnyúló szervezeti együttműködések

Varga Endre

(SZMM CISZOK program)

 

 

Oldal nyomtatása