DelTech


 

Civil kapacitásfejlesztés a deliberatív technikák gyakorolásán keresztül a Velencei - hegységben

Civil Szervezetek Regionális Szövetsége és az Echo Szociológiai Kutatóintézet 2009. július 1.és  2010. febrár 28. között a Norvég Civil Alap és az Ökotárs Alapítvány támogatásával egy olyan közös kapacitásfejlesztő programon dolgozik, mely a civil szervezeteknek ad elméleti és gyakorlati segítséget az érdekartikulációs és állampolgári részvételt erősítő képszségeik fejlesztéséhez.  


Mi a deliberatív demokrácia technikák lényege?

A deliberatív demokrácia, számos olyan előnnyel szolgál, amelyeket a napjainkban elterjedt képviseleti demokrácia nem tud nyújtani. Míg az utóbbi az állampolgárt passzív szerepre kárhoztatja, aki véleményét a négyévenkénti szavazáson való ikszeléssel közölheti csak, a deliberatív demokrácia-felfogás a nyilvános vitára épít. Ennek során a közösséget érintő kérdésben az általában véletlenszerűen kiválasztott laikus meghallgatja a többiek véleményét, és érvelnie kell a saját álláspontja mellett. Ez természetesen csak akkor működik, ha a kölcsönös tisztelet és odafigyelés légkörében zajlik a vita. Bizonyos esetekben szakértőket is bevonnak, akik felelnek a laikusok kérdéseire. A végeredmény lehet valamilyen konszenzus, vagy megfogalmazhatnak javaslatokat a tényleges döntéshozók számára. De az is eredmény lehet, hogy a résztvevők hozzáállása, vélekedése változik a másik fél érveinek meghallgatása után, megértőbbek, toleránsabbak lesznek. További infók...

Mi a projekt célja?

Projektünk célja a székesfehérvári és a Velencei-tó környéki civil szervezetek szakmai kompetenciájának erősítése egy merőben új, a civil érdekartikulációt és közvetlen helyi demokráciát fejlesztő amerikai modell, a Deliberative Polling® hazai települési szintű adaptációján keresztül egy tervezett beruházás vagy valamilyen konkrét fejlesztési elképzelés kapcsán. A Deliberative Polling® lényege, hogy egy fontos helyi kérdésben előzetesen megismerve a lakosok álláspontját a helyi civil szervezetek intenzív társadalmi vitákat szerveznek, melyet média támogatás követ és a civil és lakossági vélemények nyomatékosan csatolódnak vissza a helyi közhatalom és a beruházás birtokosaihoz. Ezáltal az állampolgárok érdekérvényesítő és érdekvédelmi tevékenysége a valós, közvetlen társadalmi párbeszéd útján, a civil szervezetek közvetítésével, széles partnerségen alapulva egyszerre fejleszti a civil szervezetek helyi társadalmi beágyazódását és a közvetlenebb helyi demokrácia érvényre jutását.

Ki a célcsoportja?
A program célcsoportja a Székesfehérvári és a Velence-tó környéki civil szervezetek. A program során az amerikai módszer térségi adaptációja után a szervezeteket kompetencia fejlesztő képzés során felkészítjük deiberatív demokrácia technikák gyakorlati megvalósítására és segítjük a szervezeteket a Deliberative Polling® módszer élesben történő kipróbálásában.

Mi történik a programban?
1. Kompetencia elemzés
2. Deliberatív Polling ® guide-line összeállítása
3. DelTech címen tájékoztató füzet készítése a legfontosabb részvételi demokrácia technikákról
4. Képzés deliberatív technikákról 18 fő részére, 4*2 napban
5. Vitavezetők felkészítése 12 fő részére, 3 napban
6. Lakossági közvélemény-kutatás egy tervezett fejlesztés vagy bruházás kapcsán Pákozd, Velence, Sukoró, Dinnyés, Gárdony, Nadap, Agárd településeken 500 fős mintán
7. Állampolgárok bevonása a társadalmi vitába a beruházásról
8. Deliberatív vitahétvége lebonyolítása, 100 fő véletlenszerűen kiválasztott helyi lakos és szakértők, döntéshozók részvételével

Milyen beruházásról szól a társadalmi vita?

Eredeti pályázati projektünket úgy írtuk meg, hogy a képzés során felkészített civil szervezetek a Sukoróra tervezett King's City Kaniszinó beruházással kapcsolatban szerveznek társadalmi vitát. Időközben a beruházás körül olyan stílusú és tartalmú, környezetpolitikai, ideológiai és pártpolitikai háború bontakozott ki, mely álláspontunk szerint ellehetetleníti az objektív társadalmi vita lefolytatását továbbá méltatlan egy demokratikus technika alkalmazását segítendő technika kipróbálására, így pályázati projektünk utolsó fázisában a társadalmi vitát egy másik fejlesztés vagy beruházás kapcsán folytatják majd le a képzésbe bekapcsolódott társadalmi szervezetek. Hogy konkrétan miről fog szólni a vita, azt nem a projekt vezetői, hanem a képzésen résztvevő civil szervezetek határozzák majd meg az ősz folyamán.

Ki finanszírozza a projektet?
Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdetett az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretében magyarországi civil szervezetek támogatására. 875 pályázatból 86 részesült támogatásban, ebből az egyik a Civil Szervezetek Regionális Szövetsége által benyújtott „Civil kapacitásfejlesztés a deliberatív technikák gyakorolásán keresztül a Velencei – hegységben” c. projekt, mely 21379 EUR támogatásban részesült.

Kapcsolat
Módszertani vezető: Domokos Tamás, tdomokos@echomail.hu
Projektvezető: Elekes Péterné Csilla, Civil Szervezetek Regionális Szövetsége
Projektasszisztens: Szántóné Bányai Szilvia, Civil Szervezetek Regionális Szövetsége, civil@cisz.hu

 
Oldal nyomtatása