munkatársak

 

Az Echo Innovációs Műhelynek és az általa alapított echo Nonprofit Networknek több mint 50 főállású munkatársa és több tucat önkéntese dolgozik nap, mint nap a társadalmi szolgáltatásaink magas szintű biztosításán. A munkaszervezet irodai rendszerben épül fel, egy-egy szervezeti egység munkáját irodavezetők, koordinátorok irányítják. Míg korábban minden munkatárs jellemzően egy adott tagszervezetünknél végzett szakmai munkát, jelenleg a munkatársak szakmai kompetenciájuknak megfelelő szakterületen network szintű programok megvalósításán dolgoznak. Zugor Zsuzsanna
elnök, gazdasági igazgató
zugor.zsuzsanna@echomail.hu

Szociálpolitikusként végzett 2003-ban a Pécsi Tudományegyetemen, majd a Közép-Dunántúli Regionális Forrásközpont munkatársaként először a gyermekjóléti munkacsoport vezetőjeként találkozott a társadalom peremén élők kirekesztettségével, majd civil hálózatfejlesztési programon dolgozott Fejér és Nógrád megyében a Forrásközpont programvezetőjeként. 2005-től az Echo Innovációs Műhely helyi demokrácia-fejlesztő programjait koordinálta, majd 2006-tól az Echo Network network referensi feladatait látta el. Jelenleg az Echo Innovációs Műhely elnökeként felügyeli a fejlesztő programokat és az Echo Nonprofit Network pénzügyi elszámolásait. Szakmai érdeklődésének középpontjában a nonprofit szervezetek humán és gazdasági erőforrásainak tanulmányozása és fejlesztése áll, de részt vesz az Echo Szociológiai Kutatóintézet szociálpolitikai műhelytanulmányiban is. Oktatóként az Európai Uniós programokat igyekszik a nonprofit szervezetekhez közel vinni, az utóbbi években EU projektek pénzügyi vezetőjeként is dolgozik. 

 

 

Ruff Tamás
kutatási igazgató
Magyar Városkutató Intézet
truff@echomail.hu

Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Szociológia szakán végezte. Szakdolgozatának témája a jövő nemzedékek jogainak kérdése. 2004-től az Echo Szociológiai Kutatóintézet adatfelvételi vezetője, 2005-2007 között az ügyvezetői feladatokat is ellátta. Feladata a kutatóintézet szociológiai adatfelvételeinek operatív irányítása (kérdezői hálózat koordinálása, mintavételi, adatfelvételi tervek megvalósítása, statisztikai elemzések) és ellenőrzése. Kutatásmódszertani területe az adatgyűjtési és kérdezéstechnikai módszerek hatékonyságára, kutatási területe pedig a politológiai jellegű, a nonprofit szféra és az ifjúság körében végzett kutatásokra terjed ki. Ennek keretében több települési és regionális ifjúságkutatásban vett részt, foglalkozott a helyi demokráciával kapcsolatos kutatások kapcsán a társadalmi részvétel kérdésével, illetve Székesfehérvár szociális térképének elkészítésében is aktív szerepet vállalt. Az Echo Nonprofit Networkon belül elsősorban szociológiai kutatások tervezésében és elemzésében működik közre, de oktatóként is megállja a helyét a fejlesztő programokhoz kapcsolódó képzéseken.


Domokos Tamás
stratégiai igazgató
tdomokos@echomail.hu

Az egyetemi tanulmányok mellett az Echo Oktatáskutató Műhelyben kezdte kutatói pályafutását 1996-ban. Több közvélemény-kutató cégnél és nonprofit kutatócsoportnál dolgozott, 2004-től az Echo Szociológiai Kutatóintézet, 2007-től pedig az Echo Nonprofit Network módszertani igazgatója. Fő kutatási területe a fiatalok értékrendjének változása, valamint a felnőtté válás szociológiai problémái. Ezen túl ifjúságkutatásokat végez a tanulók mentálhigiénés helyzetéről, droghasználatáról, magatartás és viselkedéskultúrájáról. Jelenleg két nagyobb kutatási programon dolgozik, a kelet-európai civil szervezetek életciklusát valamint a fiatalok önálló életkezdési stratégiáit vizsgálja a posztszocialista átalakulás tükrében. Külső előadóként tanított a Központi Statisztikai Hivatalban, külső oktatóként tanít a Szent István Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen. A kvantitatív kutatásmódszertan szakértője, ezen belül a mintavételi technikák alkalmazási kérdéseivel, problémáival foglalkozik. Az Echo Nonprofit Networkon belül mind a kutatási programok, mind pedig a fejlesztő programok módszertani kérdéseit felügyeli. Társadalmi munkában több közép-dunántúli civil szervezet vezetőségének munkáját segíti.
    
publikációs jegyzék    

  

Rózsás Ildikó
ifújságszakmai igazgató
Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda
rozsasildiko@echomail.hu

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzés és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán andragógusként, felnőttképzés szervező szakirányon végeztem. 2005- ben kezdtem dolgozni Kőszárhegyen, az önkormányzatnál civil és ifjúsági referensként. Kezdetben civil ügyek, a helyi közösségi élet szervezése volt a feladatom- klasszikus települési művelődés szervezői feladatok, így például Falunapok szervezése, nemzeti ünnepek- majd egyre nagyobb teret nyert a fiatalok szabadidős programjainak szervezése
2009-ben lettem része az Echo csapatának, feladatom a település fiataljainak feltérképezése, a közvetlen környezetükben történő elérése, lakótelepeken, parkokban és iskolákban egyaránt. Elsősorban amivel szeretek foglalkozni, az a fiatalok állampolgári részvételre való ösztönzés, a gyermek és emberi jogok valamint a fiatalkorúak bűnelkövetése és büntetés végrehajtási helyzete közvetlen és tág környezetünkben. 2012 óta a Kapár Ifjúsági Iroda vezetője. 

 

 

Simon Rita
irodavezető
Echo Network Kommunikációs Központ

 

 

 

 
Oldal nyomtatása