horizont
 

Mint az közismert az Európai Uniós csatlakozással új fejezet kezdődött Magyarország életében és ez természetesen kihatással van a fiatalok éltére is, különös lehetőséget adva kezükbe. Mindez komoly kihívást jelent a régió ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetei, humán szolgáltató intézményei számára is, különösen a fiatalok esélyegyenlőségének kérdését szem előtt tartva a megváltozott versenyhelyzetben.

Az új helyzetre új stratégiával, új fejlesztési, innovációs forgatókönyvekkel kell készülnünk. A globális látásmód, az interkulturális tanulás, a multilaterális ifjúsági kapcsolatok mind-mind azt segítik elő, hogy a fiatalok identitásuk megőrzése mellett sikeresen, de a világra nyitottan éljék életüket. A velünk kapcsolatba kerülő fiatalokat személyes tapasztalatokon keresztül szeretnénk eljuttatni a más kultúrákkal való együttélés természetességére, aktív részvételre, önállóságra és segítő szemléletre nevelni. Ifjúsági projektjeink egy része ezért nemzetközi partnerekkel közösen zajlik.

Elsősorban nemzetközi ifjúsági csereprogramok, táborok, egyéni önkéntes munkások fogadása és küldése, ill. magasabb szakmai szintű képzések lebonyolítása jelenti mindezek keretét. Törekszünk arra, hogy hosszabb távú fejlesztő programjainkhoz állandó külföldi partnereket találjunk, akikkel a tapasztalatok megosztása, közös programelemek végrehajtása során kölcsönös tanulási folyamat játszódik le.

 

Aktuális projektek:
 • Részvétel az European Citizen Action Service (Belgium) munkájában
 • EURODESK információs pont fejlesztése
 • Részvétel a European Youth Associations and Councils Network munkájában
Lezárt projektek:
 • Szlovák és magyar civil szervezetek együttműködésének alakítása a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Programba való bekapcsolódásuk érdekében (2008)
 • Felkészítés a magyar-román határon átnyúló Európai Területi Együttműködési Csoportosulásokban való részvételre (2008)
 • Alapképzés a határon átnyúló közösségi programok és kezdeményezések tervezéséhez és az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (EGTC) létrehozásához (2007-2008)
 • Együttműködés keretében önkéntes fogadása a Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française szervezettől (2005)
 • Intercultural Bridge (ICB) - Youth Exchange Program (2005)
 • National Values Against the Intolerance - Youth Exchange Program (2004)
 • Our negatives towards immigrants and refugees - Youth Exchange Program (2004)
 • Libanoni tanulmányút (2005) - a program rövid összefoglalója letölthető itt.

   
Oldal nyomtatása