Fórum a jelöltállítási rendszerről
Tájékoztató fórumot tartott a Fejér Megyei Civil Információs Centrum a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszeréről. 
 
 
 
 
 
A tájékoztatón az elektrori választás folyamatáról tájékoztatták az érdeklődőket és bemutatták Mahler Balázs kollégiumi tanács jelöltet.
A Civil tv. 71. §- a rögzíti, hogy a civil jelöltállítási rendszeren keresztül a Tanács tagjait és a kollégium tagjait az elektorok jogosultak megválasztani. A Tanács tagjának és a kollégium tagjának választására azon civil szervezetek jogosultak, amelyek országos vagy legalább területi hatókörrel működnek. A civil jelöltállítási rendszerbe azon legalább területi, illetve országos hatókörű civil szervezetek küldhetnek elektorokat, amelyek a miniszter ez irányú felhívására a jelöltállítási rendszerben való részvételi szándékukat a felhívásban meghatározott módon jelzik. A civil szervezet egy elektort delegálhat, egy választási eljárásban minden személy csak egy civil szervezet képviseletében járhat el elektorként.
Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviseletükre kijelölt természetes személy (elektor) részvételén keresztül elektori gyűléseken választhatják meg az Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.
 
Az elektornak való bejelentkezés határideje: 2020. február 19. 23:59.
 
 
nyomtatás