Székesfehérvár Társadalmi Felelősségvállalási Alap kiírások
A mai naptól pályázhatnak civil szervezetek székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak, illetve Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatására. Az Önkormányzat két új területen is biztosít pályázati lehetőséget: környezetvédelmi és önkénteseket mozgósító programokra is adnak támogatást. A Társadalmi Felelősségvállalási Alap 25 millió forintból gazdálkodik 2020-ban, összességében a város 300 millió forinttal segíti a civil szervezeteket. 
 
A Humán Közszolgálati Szakbizottság mai ülésén két pályázat kiírásáról született döntés: a székesfehérvári gyermekek táboroztatásának és programjainak támogatására 3 millió forint, a Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatására 7 millió forint áll rendelkezésre.
Molnár Tamás, a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka elmondta, hogy a civil szervezeteket több forrásból támogatja az Önkormányzat. 25 millió forint keretösszeget biztosít a Társadalmi Felelősségvállalási Alap, ehhez járulnak hozzá a képviselői keretek mintegy 40 millió forinttal, és különböző szolgáltatási, közszolgáltatási szerződéseken keresztül is kaphatnak pénzt a civil szervezetek – ez összesen 300 millió forintot jelent.
A városban az 1000-1200 bejegyzettből 100-150 aktív szervezet működik, amelyek részt vesznek a város pályázataiban. A tavalyi évben 195-ből 161 nyertes pályázat valósult meg, így elmondható, hogy 83%-uk nyertes, pusztán a formai, dokumentációs hibával beérkezett pályázatok nem kaphattak támogatást. „Elmondhatjuk, hogy aki – a tematikus pályázatok megvalósítására – kéri a város, az Önkormányzat segítségét, az meg is fogja kapni: ehhez csak annyi kell, hogy a megfelelő pályázatra a megfelelő dokumentációt adja le.” A pályázati struktúra a felmerülő igényekhez alakulva változott: két új pályázati kiírás is szerepel a tervezetben: a Székesfehérváron megrendezett környezetvédelmi és klímavédelmi programok megvalósítására 3 millió forint, az önkéntes programok támogatására pedig 1 millió forint támogatás jut. A tanácsnok kiemelte: a pályázók kövessék pontosan a kiírásokat, hiszen hiánypótlásra nincs lehetőség!
Pálóczy Renáta, a Kulturális Stratégiai és Civil Kapcsolatok Főosztályának vezetője a holnap kikerülő két aktuális pályázatról elmondta: „Mindkettő pályázat alapvetően a programokat, a közösségépítést és ezáltal a társadalmi integráció erősítését szolgálja.” A táboroztatási támogatás olyan, a nyári tanítási szünetbeli programok megvalósulását segíti, amelyek biztosítják a gyerekek napi felügyeletét, foglakoztatását, tehermentesítve ezáltal a szülőket. A nyári szünidő ideje alatt legalább 4 munkanapot felölelő, naponta legalább délelőtt 10 óra és délután 15 óra közötti időtartamban megvalósuló táborokat támogatnak. A másik pályázat három támogatási célt jelöl meg: ezek az esélyegyenlőség mellett a szociálisan rászoruló gyermekek számára Székesfehérváron megvalósuló közösségi programok, illetve a szociálisan rászoruló személyek közösségi célú mezőgazdasági jellegű tevékenységének támogatása.
Valamennyi pályázat formai és tartalmi szempontok alapján kerül elbírálásra: a részletes kiírások a város honlapján a civil szervezeteknek szóló menüben lesznek olvashatók. A pályázatokat március 17-én, kedden 16 óráig kell benyújtani személyesen papír alapon, zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal Kulturális Stratégiai és Civil Kapcsolatok Főosztályán. Csak a megadott határidőig, hiánytalanul benyújtott pályázatok fogadhatóak el, illetve figyelni kell rá, hogy valamennyi dokumentumot a szervezet képviseletére jogosult személynek kell aláírnia.
 
További információ kérhető a Főosztály munkatársaitól a civil@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy a 22/537-197-es telefonszámon.
 
Forrás: Önkormányzati Kommunikációs Központ
Fotó: Molnár Artúr
 
nyomtatás