NEA határidő változások
A Nemzeti Együttműködési Alap 2019. és 2020. évi nyílt felhívásaival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kaptuk a BGA Zrt-től: 
 
 
 
A 2019. évi nyílt pályázatok esetében a 2020. június 18-tól hatályos veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. §-a szerint:
7. § Az e törvény hatálybalépéséig létrejött, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama e törvény hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik. (Ez azt jelenti, hogy 2020. december 15-ig.)
A Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című (NEA-19-Ö), a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című (NEA-19-EG) és az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019.” című (NEA-19-N) pályázati kiírásai kapcsán a megvalósítási időszak 2020. december 15-ig meghosszabbításra került, így a beszámoló benyújtási határideje 2021. január 14-re módosult. A Kedvezményezettek értesítése 2020. június 26-án egyedi EPER üzenetben megtörtént.
A 2020. évi nyílt pályázatok esetén a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című (NEA-20-O) és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című (NEA-20-EG) pályázati kiírásainak módosulása kapcsán a megvalósítási időszak 2021. szeptember 30-ig meghosszabbításra került, így a beszámoló benyújtási véghatárideje 2021. október 30-ra módosult.
A NEA Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata alapján változtak a kiírások, elérhetőek itt: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-a…/
Amennyiben a módosított megvalósítási időszak alatt a támogatói okiratban foglaltakhoz képest változás áll be, azt a szervezetnek a tudomására jutástól számított 8 napon belül kötelesek írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a támogatói okirat módosítását kezdeményezni.
Amennyiben a megvalósítási időszak végét megelőzően a pályázati programban foglaltak maradéktalanul megvalósulnak, úgy a beszámolási kötelezettségüknek korábban is eleget tehetnek.
A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06-1-896-0620 telefonszámon – hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között, illetve a nea@bgazrt.hu e-mail címen – kaphatnak.
 
 
nyomtatás