Pályázni, de bölcsen - 20. rész
A FehérVár hetilapban futó sorozatunkban eddig alapvetően azon európai uniós forrásokról beszéltünk, amelyeket a nemzeti fejlesztési terveken keresztül használhatnak fel a pályázók. De léteznek más EU-s források is, az úgynevezett közösségi programok, melyekről Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke beszélt nekünk legutóbb. 
 
 
 
Legutóbb megtudhattuk, léteznek más EU-s források is, amik közösségi programokat támogatnak. Melyek ezek a közösségi programok?
 
A Kultúra 2007 Program – a közös kulturális örökséget alapul véve – az alkotók, a kulturális élet szereplői és a résztvevő államok kulturális intézményei közötti kulturális együttműködés fejlesztését célozza. Olyan programokkal lehet ide pályázni, amelyek segítik a közös kulturális térség kialakulását, támogatják a kultúra területén dolgozók határokon átívelő mobilitását, a művek, valamint a művészeti és kulturális termékek országok közötti áramlását és a kultúrák közötti párbeszéden keresztül elősegítik az európai polgári azonosságtudat kialakulását.
 
 A Média 2007 program egyik fő célja az európai kulturális és nyelvi sokszínűség, valamint az európai filmművészeti és audiovizuális örökség megőrzése és bővítése, annak elérhetővé tétele a közönség számára, illetve a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása. A másik cél, olyan pályázatok támogatása, mely az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítását segíti – többek között az audiovizuális szakemberek közötti kapcsolatok előmozdításával –, és a foglalkoztatásnak kedvező feltételeket teremt.
 
 Talán a legismertebb a Fiatalok Lendületben Program, mely a fiatalok általános és különösen európai vonatkozású állampolgári részvételének előmozdítását segítő programokat támogat. Sikeresen lehet pályázni a szolidaritás és a tolerancia előmozdítására a fiatalok között, és külön témakörben támogatják a különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítését, ifjúsági cserék vagy más közös programok kapcsán.
 
 Korábban szóba került a környezetvédelem is. Ennek melyik program felel meg az EU-ban?
 
 Aki ilyen projektre szeretne brüsszeli forrást találni, a LIFE+ programot figyelje. A LIFE+ céljai az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a természeti állapot hanyatlásának és a biodiverzitás csökkenésének megállítása, a környezet, az emberi egészség és az életminőség javítása, a természeti erőforrások és a hulladékok fenntartható használatának és kezelésének előmozdítása, és információs kampányokhoz, valamint a tudatosság fejlesztéséhez ad támogatást.
 
 Mely közösségi program koncentrál a vállalkozásokra?
 
 Létezik a Versenyképességi és Innovációs Program. E keretprogram legfontosabb céljai a vállalkozások – és különösen a kis- és középvállalkozások – versenyképességének növelése; az innováció – beleértve az öko-innovációt – támogatása; a versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások kiterjedtebb hasznosításának támogatása valamennyi ágazatban, beleértve a közlekedést is
 
nyomtatás