Projektleírás
 
 
 
Civil Vitamin - Közösségi feladatok erőforrás-támogatása a Fehérvári Civil Központban
 
TÁMOP-1.4.1.-11/1-2012-0030 számú projekt
 
 
 
A program célja a Fehérvári Civil Központ humánerőforrás-fejlesztésén keresztül olyan modell kialakítása volt, mely együttműködésben az önkormányzattal a településen élő álláskeresők humánerőforrás fejlesztését a közösségi feladatok elvégzése mentén valósítja meg, így a végrehajtott fejlesztési program egyszerre járult hozzá hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedéséhez, a munkaerő-piac bővüléséhez, a helyi szükségletek kielégítéséhez és a közösségi élet egyik legfontosabb színterének, a Fehérvári Civil Központnak a fejlesztéséhez és működtetéséhez.
 
 

A pályázatban 25 fő álláskereső került bevonásra, megvalósult a felkészítésük és alkalmazkodó képességük fejlesztése valamint átmeneti foglalkoztatása annak érdekében, hogy tartósan is foglalkoztathatók legyenek. A résztvevők képzése és foglalkoztatása a Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, mint közösségi feladatok elvégzése mentén valósult meg.
 
 
 
 
A programban alapvetően három csoportból toboroztunk résztvevőket, 1). a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltöttek, 2). azon tartós álláskeresők, akiket a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartott nyilván és 3. a foglalkoztatás megkezdés előtt 1 éven belül gyes, gyet támogatásban, illetőleg thgy, gyedben vagy ápolási díjban részesültek.
 
A projekt során a bevonás (toborzás, csoportos tájékoztató fórumok szervezése, kompetencia-vizsgálat, állapot és szociális helyzet felmérése, egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek készítése, pályaalkalmassági vizsgálatok, szerződéskötés) után az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek alapján képzés és képzéshez szükséges szolgáltatások szervezése zajlott, OKJ képzéseket adtunk pénzügyi ügyintéző, számítógépes adatrögzítő és kulturális programszervező tanfolyamokon. A résztvevők élethelyzetét nagyban segítette, hogy már a képzések idejére megélhetési támogatást adhattunk nekik, az államilag elismert sikeres vizsgák után 15 főnek a Fehérvári Civil Központban, 10 főnek a nyílt munkaerőpiacon segítettünk álláshoz jutni. Minden résztvevőnek fejlesztettük a számítógép-felhasználói ismereteit és az elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatásokat is szervezünk (munkajogi felkészítés, álláskeresési technikák oktatása, munkahely-látogatás, a leendő munkáltatók és a leendő munkatársak motiválása, rendszeres konzultációk, felkészítés az önálló álláskeresésre).
 
Mindenkinek nyújtunk pszicho-szociális szolgáltatásokat is 5 mentor bevonásával (csapatépítés, szociális szolgáltatások, konfliktuskezelési képesség fejlesztés, személyiségfejlesztés) és kiegészítő szolgáltatásként családi napokat szervezünk a programban résztvevőknek.
 
 A projektet a együttműködésben valósítottuk meg Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával 16 hónapon keresztül, az program Európai Uniós támogatása 61.593.200 Ft.
 
 
 
 
További részletes információ a projekt@echomail.hu címen kérhető
 
Jelentkezési lap itt érhető el
 
Oldal nyomtatása