TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008
 
 
Projekt kódja: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008
Projekt címe: Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével
Kedvezményezett:Sárbogárd Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Echo Innovációs Műhely
Szerződött támogatás összege: 499 426 037 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2020.05.31.
 
 
 
 
Projekt összefoglalása: A projekt keretében Sárbogárd központi részének a teljes megújulása valósul meg, kifejezve az a 2011-ben az IVS-ben, majd a Településfejlesztési koncepciókban is rögzített városi jövőképet, amely szerint "Sárbogárd jó komfortérzetet biztosító életminőséget, fenntartható, egészséges környezetet nyújt lakosai számára, a javuló foglalkoztatás elérése érdekében pedig a helyi és a betelepülő vállalkozások számára vállalkozóbarát feltételeket teremt. A város a kistérség ipari, agrár-ipari fejlesztési és foglalkoztatási központjává válik". A jövőkép elérése érdekében a város két átfogó célt határozott meg: -A stagnáló gazdaság fellendítése, munkahelyteremtés -A város differenciált településjellegével (kisvárosias, falusias) harmonizáló környezet fenntartható fejlesztése A fejlesztés elsősorban ez utóbbi cél eléréséhez járul hozzá. A projekt konzorciumban Sárbogárd belváros akcióterületén valósul meg. Konzorciumi partnerek: Sárbogárd Város Önkormányzata, Echo Innovációs Műhely, Albensis Nonprofit Kft. Önállóan támogatható tevékenységek: A) Zöld város kialakítása: • Városközpont, a Hősök tere és környezete rendbetétele térbútorok elhelyezésével, fa és növénytelepítéssel, szökőkút építésével, a meglévő zöldfelület ápolásával, zöldfelület növelésével • Ady lakótelepen szabadtéri, rekreációs célokat szolgáló sportpálya létesítése, parkosítás • Ifjúsági park zöldfelületének rendbetétele (utcabútorok, közvilágítás, kerékpártároló), kültéri fitnesz és tornagépek telepítésével, futópálya létrehozásával B) Épületek klímatudatos felújítása: • Régi Községháza épületének energiatakarékos, klímatudatos (földhő) felújítása gazdaságélénkítési és közösségfejlesztő célból, az épület felújításához, a telepített új funkciókhoz kapcsolódóan az alapműködéshez szükséges eszközök beszerzése. Az épület tervezett funkciói a következők: játszó és fejlesztőközpont gyerekek számára, kávézó, antikvárium és könyvesbolt, ajándék és helyi termék bemutató és értékesítőhely, Közösségfejlesztési és tanácsadó iroda. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: • Új, közösségi célú, gyeprácsos parkoló létesítése • Települési zöld infrastruktúra hálózat felmérése,feltérképezése, fejlesztési- és fenntartási akcióterv (zöldhálózatfejlesztési terv) • Nyilvános illemhely kialakítása a piac területén • A helyszínek (sportpálya, főtér, parkolók, ifjúsági park) közvilágításának energiatakarékos kialakítása illetve korszerűsítése • Kerékpár-tároló kialakítása (sportpálya, községháza, ifjúsági parkhoz kapcsolódóan) A fejlesztésre kerülő zöldfelületeken a csapadékvíz közvetlen hasznosításra kerül. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: • Környezeti szemléletváltást eredményező soft programok (bűnmegelőzés, települési identitás fejlesztése, arculat , környezettudatosság, közlekedésbiztonság) • Projektarányos akadálymentesítés • Kötelező tájékoztatás • Partnerségépítés Szórt azbeszt mentesítésére nincs szükség. A projekt keretében nem támogatható tevékenység nem valósul meg. A projektelőkészítés keretében elkészült az igényfelmérés és kihasználtsági terv, mely tartalmazza a vállalkozói, a civil és a lakossági szféra kérdőíves megkérdezését, a projekt ennek alapján került kidolgozásra. A tervezett projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz, ez részletesen az igényfelmérésben és a kihasználtsági tervben kerül bemutatásra. A projekt keretében megvalósuló kivitelezés, illetve a projekt révén létrejövő új munkahelyek lehetőséget fognak biztosítani az alacsony státuszú emberek számára az esetleges munkavállalásra. A projekt nem okozza az alacsony státuszú lakosság arányának növekedését a beruházást magában foglaló beavatkozási területen, és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez. A célok elérése érdekében és a felhívás előírásaival összhangban minden olyan tevékenységgel terveztünk, mely a projekt sikeres megvalósítását eredményezi. A beruházási költségvetés tervezése során takarékosságra törekedtünk, az építési költségek előzetes becslését szakember készítette. A városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: 23277 m2. Integrált Városfejlesztési Stratégiákba bevont területek lakossága: 12.000 fő Városi területen épített vagy renovált köz- és kereskedelmi épületek: 1 db épület, összesen 473,27 m2. Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága: 23777 m2.
Oldal nyomtatása