TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002
 
 
Projekt címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen
 
Kedvezményezett:Sárbogárd Város Önkormányzata
Konzorciumi partner: Echo Innovációs Műhely
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt összefoglalása: 
A pályázati projekt célja Sárbogárd Pusztaegres településrészén lévő leszakadó városi területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként Pusztaegresen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Jelen TOP-5.2.1 pályázat a tervezett infrastrukturális beavatkozásokat (TOP-4.3.1) a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programokkal egészíti ki. A szociális városrehabilitációs projektet végig kísérik a közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását már a tervezésbe és a megvalósításba is, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. Mivel a leszakadás mértéke nagyon nagy ezeken a területeken, a projektnek részét képezi a folyamatos szociális munka jelenléte, két főállású szociális munkás alkalmazásával. A pályázat specifikus céljai: - Cél, hogy a szegregátumban élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javuljanak, elérhetővé váljanak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. - További cél, hogy az infrastrukturális beavatkozásokat kísérő társadalmi hátrányok kompenzálását célzó humán szolgáltatások, közösségfejlesztő, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok megalapozzák a beruházások sikerességét és a szegregátum életminőségének javítását. - cél, hogy a leszakadó városi területeken bővüljön a szociális munka humánerő-forrrása, megteremtődjön a hosszútávú integrációt segítő szakmai kompetencia. - cél, hogy a szegregátumot érintő jelenlegi konfliktusok a települési mediáció és más innovatív eszközök alkalmazásával csökkenjenek. Célcsoport: A projekt célcsoportját a pusztaegresi szegregátumba és a tágabb akcióterületen élő teljes lakosság, számukra célcsoport-specifikus szakmai szolgáltatásokat és családtámogatási programokat, kompetencia fejlesztések, egyéni fejlesztéseket, munkaerőpiaci integrációt segítő programelemeket, egészségfejlesztő elemeket egyaránt biztosítunk.
Oldal nyomtatása