TOP-6.8.2-15-SF1-2016-00001
 
Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén
Kedvezményezett:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szerződött támogatás összege: 283. 881.413 Ft
Konzorciumi Partner: Echo Innovációs Műhely, Fejér Megyei Kormányhivatal
Szerződött támogatás összege: 27.742.800 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezése: 2018.10.31.
 
 
 
 
Projekt összefoglalása: Székesfehérvár gazdaságfejlesztési céljaihoz járul hozzá közvetetten a fejlesztés: a hátrányos helyzetű, nyilvántartott álláskereső személyek aktív munkaerőpiacra való visszaterelésével a gazdasági szereplők igényeihez igazítottan, valamint a felhívás tartalmi korlátai mentén. A megyeszékhely tágabb térsége foglalkoztatásában is kiemelkedő szereppel bír. Székesfehérvár 25-30 km sugarú köre az a térség, mely települései foglalkoztatottjainak kiemelkedően nagy része (minimum egyharmada) jár be a megyeszékhelyre dolgozni. A város gazdasági és foglalkoztatási erőből adódó vonzóhatására figyelemmel a projektet, a tervezett munkaerőpiaci partnerségi együttműködések földrajzi területét is a város közigazgatási határát meghaladóan, járási szinten kialakítani indokolt. A mintegy 4.500 fő (2016. márciusi adat) a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály regisztrációjában szereplő nyilvántartott álláskereső alátámasztja annak indokoltságát, hogy olyan széleskörű támogatási eszközök alkalmazhatóak a programban, amelyek a munkáltatói oldalról érzékelhető hiányokat, szükségleteket elégítenek ki. Olyan támogatási eszközök alkalmazása kívánatos, amelyek a Székesfehérvár és járása eltérő munkaerő-piaci, gazdasági sajátosságaihoz igazítottan kínálnak alternatívát a hátrányos helyzetű célcsoportba sorolható személyek munkaerő-piaci státuszának kedvezőbb irányú alakításában. Ezen a számon túl megjelenik még az inaktívak száma is, akik nem szerepelnek a járási hivatal regisztrációjában, de a program szempontjából megszólítandó célcsoport. A Székesfehérvári járás illetékességi területének nagyságából és ebből következően eltérő gazdasági helyzetéből adódóan olyan program megvalósítása a cél, amely képes csökkenteni a Székesfehérváron és járásában érzékelhető-, az országon belüli egyedi, és járás-megyei jogú város között eltérő munkaerő-piaci helyzetből és a foglalkoztatási lehetőségekből fakadó gazdasági igényeket. A nyilvántartott állományi csoport-, korcsoport-, iskolai végzettség és a nyilvántartásban töltött idő szerinti megoszlása nagy százalékban megfelel a projektben hátrányos helyzetűnek definiált-, széles kitekintéssel körülhatárolt célcsoportnak, akik munkaerő-piaci integrációját az alábbi eszközökkel szükséges előkészíteni és elősegíteni: - A munkaerő-piaci szolgáltatások (pl.: mentori szolgáltatás, munkáltatói kapcsolattartás, munkatanácsadás) készítik elő a programban igénybe vehető támogatási programelemeket; - a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű célcsoport számára több konstrukcióban kínált bértámogatás; - legfeljebb kilencven napos munkatapasztalat-szerzés támogatása; - a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetűek számára de minimis jogcímen lehet a projekt keretében bérköltség támogatást nyújtani, többféle konstrukcióban; - a célcsoport számára munkába járás útiköltsége is elszámolható a programban; - a foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása (képzési költség; képzéshez kapcsolódó helyi/helyközi utazás; keresetpótló juttatás). Közvetett – kötelezően megvalósítandó – támogatási eszköz foglalkoztatási paktum létrehozása a pályázat keretein belül. Feladat egy paktumiroda létrehozása, ami a várostérségi szinten jelenlevő, foglalkoztatás területén releváns szereplők bevonásával együttműködve valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő - foglalkoztatási helyzetelemzést készít, melynek része - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről. (a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkeresése megtörtént). Kötelezően előírt konzorciumi partnerként bevonásra került a Fejér Megyei Kormányhivatal. Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - a készülő tanulmányok (helyzetelemzés, stratégia, akcióterv) ki fognak térni az adott területi szinten a gyermekellátási szolgáltatások helyzetére - a pályázatban megvalósul az előírások szerinti kötelező nyilvánossági tevékenység - projekt teljes időtartama alatt főkedvezményezett biztosít 1 fő projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi vezetőt. Monitoring mutatók: - foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 10 fő - A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 80 fő - A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma 195 fő
Oldal nyomtatása