Sziti Önkéntes Pont
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszöntjök a Sziti Szociális Egyesület Önkéntes Pontjának oldalain!
 

Egyesültünk az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése (TÁMOP-5.5.2-11/2) című pályázat kereti között támogatást nyert "Bárki Érintett Lehet " címmel megvalósítandó Önkéntes Pontja kialakításra és működtetésre.
 

A projekt véget ért, az Önkéntes Ponttal kapcsolatos friss információkat keresse a https://www.facebook.com/onkentespontok oldalon.
 
A projekt fenntartési időszaki programjai itt tölthető le, a régi honlapja itt érhető el.
A projekt záró kiadványa itt érhető el.
 
 
 
Az Önkéntes Pontot Kőszárhegyen, Szabadbattyánban és Székesfehérváron alakítottuk ki együttműködésben a Fehérvári Önkéntes Központ szakemberivel.
 
Célunk volt, hogy az önkéntesség minden formájával kapcsolatban az állampolgárok a lehető legszélesebb releváns ismereteket megszerezhessék, hogy ezáltal maguk is aktív európai polgárrá válhassanak. A passzív kommunikációs csatornák, valamint az innovatív eszközök mellett azonban szükséges, hogy a társadalom bizonyos csoportjainak eltérő igényeit is figyelembe véve, a költségtakarékosság elvét szem előtt tartva olyan eszköz is kialakításra kerüljön, amely személyes találkozásra, tapasztalatátadásra ad lehetőséget.

 
A projket eredményeinek rövid áttekintése:

Önkéntes Pont létrehozása

A Fejér Megyei ÖC szolgáltatásaihoz igazodva alakítottuk az Önkéntes Pontot meglévő erőforrások allokálásával, bővítésével, szakmai képzéseken való részvétellel, adatbázis és módszertanok átvételével. Az önkéntes pont szervezte az önkéntesek felkészítését 22 fős csoportokban, 110 fő (5 csoportban, 30 órában), a szervezetek felkészítését 12 fős csoportban, 10 szervezet (2*4 órában), végezte az információs szolgáltatást és személyre szabott tanácsadást (480 órában), közvetítette az önkéntesek. Ezen túl feladata volt az együttműködési megállapodások kötése szervezetekkel, önkormányzatokkal (10), részvétel az ÖC-k és Pontok hálózatában, esti rendezvények, tájékoztatók szervezése valamint ÖC nyilvántartások, adatlapok átvétele

 

Önkéntes toborzás, tájékoztató fórumok

 

A forgalmasabb helyeken plakátokat helyeztünk ki (100 db), a környéki távolsági buszjáratokon is reklámoztuk a programot. A 10 faluban 4500 háztartás van, minden háztartásba eljuttattunk egy tájékoztató prospektust, 10 tájékoztató fórumot szervezünk a toborzás részeként.

 

 

Kiválasztás és felkészítés, szakmai workshopok szervezése

A kiválasztott önkénteseknek 30 órás szakmai és általános felkészítőt szerveztünk.Összesen öt (12 fős) - tematikus szakmai workshop szervezésére került sor. Témák:  a) jó gyakorlatok, b) önkéntesek motivációi c) településhatáron átnyúló önkéntes programok e) foglalkoztatási és önkéntesség f) aktív idősödés és önkéntesség

 

 

 

Önkénteseknek nyújtott szolgáltatások

A programban résztvevő önkéntes munkáját főállású önkéntes koordinátor hangolta össze. Feladata a motiváció folyamatos fenntartása volt. A programban az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk az önkénteseknek:
a) szakirodalom biztosítása, b) szaktanácsad,  c) önismereti tréning, d) 6 alkalommal célzott előadások, e) közösségi és szabadidős programok szervezése, d) kedvezmény-kártya rendszer kidolgozása az önkéntes egészségőröknek

 

Célzott rendezvények és tudásmegosztás

 

a) Önkéntes Pont kitelepülése 20 alkalommal különböző helyi rendezvényekhez igazodva (falunapokon, majális, juniális, fesztivál stb.) valósult meg

b) Minden településen megrendezésre került az önkéntesek hete

c) szociális programokat szerveztünk a településen belüli  önkéntesek részvételével

Az projekt lehetőséget teremtett arra, hogy összegyűjtsük és bemutassuk eddigi – nemzetközi szinten is példaértékű – jó gyakorlatainkat az önkéntesség terén, másrészt minél szélesebb körben, minél több társadalmi réteget megszólítva tudatosítsuk az emberekben az önkéntes tevékenységek és az aktív állampolgárság pozitív következményeit.
 
 
 
 
 

 
További információ Maczuczáné Fenyvesi Viktóriától kérhető az info@echomail.hu címen vagy a
22/504-201-es telefonon
 
 

 
 
 
 
Oldal nyomtatása